Wisselexpositie NVBS Centraal

Wisselexpositie NVBS Centraal 2017-10-17T16:31:29+00:00

De Blauwe Tram

De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram beschikt over een museale collectie, die in een tijdsbestek van meer dan een halve eeuw bijeen is gebracht.
De documentatie en voorwerpen hebben betrekking op het trambedrijf van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij en de maatschappijen, die door de NZH in de loop der jaren werden overgenomen. De stichting beschikt over een depotruimte bij de TU-Delft, waar het erfgoed op zorgvuldige wijze is ondergebracht en waar ook de nodige werkzaamheden worden uitgevoerd.
Jaarlijks worden exposities in musea en bibliotheken georganiseerd, die veel belangstelling trekken van een breed publiek. In de afgelopen decennia werden ondermeer exposities gehouden in Den Haag, Voorburg, Voorschoten, Leiden, Lisse, Zandvoort en Purmerend. Van september 2012 tot januari van dit jaar had de Stichting in NVBS-Centraal te Amersfoort de beschikbare vitrines ingericht met een selectie aan Blauwe Tramattributen en voorwerpen uit de stoomtramperiode.
Verder verzorgt het Genootschap lezingen over de Blauwe Tram, waarbij het accent ligt op de gemeente en omgeving waar de lezing wordt gepresenteerd.

Aan belangstellende leden wordt de gelegenheid geboden op woensdagen of vrijdagen in november het Blauwe Tramdepot te bezoeken en tevens de Studieverzameling van de faculteit Elektrotechniek te bezichtigen. Men kan zich hiervoor opgeven via email: jannybonkenburg@gmail.com. Zij kan ook nadere informatie verschaffen omtrent plaats en tijd van samenkomst.

Maximaal twaalf mensen per dag kunnen aan de rondleiding in Delft deelnemen.
Er bestaat gelegenheid op eigen kosten een lunch te gebruiken en tevens kunnen boeken, tegels, dvd’s, etc. over de Blauwe Tram worden aangeschaft.
Tenslotte: een vrijwillige bijdrage voor de kas van het Genootschap zal zeer op prijs worden gesteld en vanzelfsprekend worden Blauwe Tramobjecten ter aanvulling van de museale collectie in dank aanvaard.

Website Blauwe Tram


Spoorpetten

Dit keer zijn de vitrines in Amersfoort gevuld met uniformpetten van buitenlandse spoorbedrijven uit de collectie van Georg Groenveld van de Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.

Tijdens spoor- en tramvakanties kwam ik vaak in contact met spoormensen en dat resulteerde soms in een passend souvenir in de vorm van een uniformpet. In de vitrines zijn spoorpetten opgenomen uit Oostenrijk, de voormalige DDR en Tsjecho-Slowakije, voorts uit Polen en Turkije, en zelfs uit China. Al deze petten zijn verzameld vanaf jaren zestig (ÖBB, DR en CSD) tot begin van deze eeuw (o.m. PKP).
Blauwe petten van conducteurs en rode exemplaren van stationschefs zijn te bezichtigen. Zelfs een blauwe wintermuts en een zwartleren pet van een machinist van de Deutsche Reichsbahn. In de jaren zestig kwam tweemaal daags in Gmünd in het Walviertel (Oostenrijk) een Tsjechoslowaakse stoomlok binnen en nam de machinist desgevraagd bij de volgende rit het gevraagde attribuut mee.
Tijdens een stoomsafari in Polen reageerde een stationschef op het verzoek door naar buiten te lopen en een ladder tegen een aangrenzend gebouw te plaatsen. Op de eerste etage trok de man een luik open en kroop naar binnen. En ja hoor, hij had de vraag begrepen en kwam met een rode PKP-pet (chapka) naar beneden!
Het Chinese spoorpersoneel bood ongevraagd alles te koop aan, van complete uniformen tot enorm grote nummerplaten van stoomlocomotieven. In de vitrines zijn ook onderscheidingstekens opgenomen van de Poolse en Chinese Spoorwegen opgenomen.

Georg Groenveld en Han Geijp
blauwetram@hgjgroenveld.demon.nl

Print Friendly, PDF & Email

Over de wisselexpositie

In deze rubriek besteden we aandacht aan exposities die door NVBS leden in de vitrines van NVBS Centraal zijn ingericht. Meer weten? Richt de vragen en opmerkingen aan Janny Bonkenburg.