En nog even dit…


Gratis reizen bij Arriva in Limburg

Wie het nieuwe materieel, zowel trein als bus, in Limburg wil uitproberen, kan op de zondagen 18 en 25 december 2016 (eerste kerstdag) gratis reizen. Daarvoor kan een e-ticket worden uitgeprint op de website van Arriva.

en-nog-01-img_6474

Op 18 en 25 december 2016 biedt Arriva de mogelijkheid gratis te reizen in Limburg en de nieuwe Flirts (hier de 463 en 459 te Roermond op 11 december 2016) uit te proberen. Een e-ticket uitprinten is wel nodig. Foto: Oege Kleijne.


Tip van treinpersoneel: draag een hesje!

Sta je aan het einde van een perron te wachten om een doorkomende goederentrein te fotograferen, komen twee machinisten op je af. Ze hebben een tip: ‘Draag een fluorescerend hesje zodat we weten dat we met treinspotters te maken hebben en niet met mensen die iets anders in de zin hebben (lees: zich van het leven willen beroven). Iemand met een hesje is voor ons machinisten duidelijk iemand die dat niet zal doen.’ We geven de tip graag door.
Of de meeste machinisten met een dergelijk tip instemmen, is niet helemaal duidelijk. In het januarinummer komen we er in deze rubriek op terug.


NVBS Actueel in 2017

NVBS Actueel verschijnt in 2017 in de maanden januari tot en met juni steeds twee weken na Op de Rails. Daardoor krijgen NVBS-leden in het komend jaar, met uitzondering van juli en augustus, twee keer per maand een uitgave van de vereniging.


Railagenda ook in een nieuwe vormgeving

De Railagenda met railevenementen, inclusief modeltreinenbeurzen, in binnen- en buitenland, is met ingang van deze editie van NVBS Actueel in de nieuwe WordPress-opmaak verschenen. Het grote voordeel: de weblinks werken nu bij alle systemen. Aan een definitieve vormgeving wordt nog gewerkt. De nieuwe Railagenda kan hier worden gevonden.


Gezocht: foto’s van modeltreinen en -trams

De redactie van de Railagenda zoekt goedbelichte en scherpe foto’s van close-ups van modeltreinen met als doel die klein af te beelden in verschillende fotobalken (een daarvan staat bovenaan deze pagina). Voorbeelden daarvan zijn voor Nederland onder meer modellen van NS, Arriva, Syntus of van de goederenvervoerders. Voor de fotobalk met buitenlandse modelbouwactiviteiten gaat het om onder meer close-ups van Duitse, Franse, Belgische, Oostenrijkse en Zwitserse modeltreinen of -trams. Wie de redactie daarmee wil helpen, stuurt een mailtje naar nieuwsbrief@nvbs.com


Afscheid van René Janson

De samensteller van de Railagenda, René Janson, stopt met zijn activiteiten voor NVBS Actueel per 1 januari 2017. René heeft deze agenda sinds eind 2011 samengesteld voor de NVBS. Aanvankelijk was deze rubriek wat weggestopt op de website van de NVBS. Met ingang van december 2015, het verschijnen van de eerste NVBS Actueel, heeft de redactie de Railagenda omarmd en die tot vast onderdeel van de digitale nieuwsbrief gemaakt.
Namens het NVBS-bestuur en de redactie van NVBS Actueel danken wij René hartelijk voor zijn werkzaamheden.


Tekenaar? Gevonden!

Onze oproep in het vorige nummer waarin wij een tekenaar vroegen voor het maken van eenvoudige tekeningen van spoor- en tramlijnen in een bepaald gebied of plaats, heeft succes gehad. We verwelkomen Marcel Rouweler. Wie een indruk van zijn werk wil hebben, raadplege zijn website.


Fijne kerstdagen, gezellige jaarwisseling en een gelukkig 2017!

Namens het NVBS-bestuur en de redactie van NVBS Actueel wensen wij u fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een in alle opzichten goed en vooral gezond 2017 toe. Op de foto: stoomlocomotief 99 1516-6 (bouwjaar 1892) bij het Duitse Schönheide op 9 maart 2016, op de gelijknamige museumlijn. Foto: Paul van Baarle.

en-nog-02-20160309-1337b-v2pf3

Print Friendly, PDF & Email

En nog even dit…

In “En nog even dit…” staan aanvullingen op eerdere artikelen in NVBS Actueel, correcties op eventuele fouten en onvolkomenheden en andere zaken die niet in de vaste rubrieken thuishoren. Ook doet de redactie oproepen. Daarnaast komen reacties van lezers in deze rubriek, voor zover die een aanvulling of correctie vormen op eerder verschenen berichten in NVBS Actueel.