En nog even dit…

Samenstelling: Oege Kleijne


Solve-onderzoek telt meer dan duizend deelnemers

Het onderzoek dat Solve Consultants doet naar de behoeften van railliefhebbers, heeft inmiddels ruim duizend ingevulde elektronische enquêtes opgeleverd. Solve, een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, stelt de geanonimiseerde gegevens ter beschikking van de NVBS. Daarmee hoopt de vereniging het dienstenpakket, waar haalbaar en mogelijk, aan te passen aan de behoeften van leden en niet-leden. Degenen die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen, worden hartelijk bedankt!

Boeiende blog over railhistorie

Wij wijzen u graag op de boeiende blogs van Arjan den Boer, die onder meer de vergeten locatie van het eerste Nederlandse Spoorwegmuseum in herinnering roept. Op de website van Den Boer veel meer spoorse onderwerpen, de stad Utrecht en kunst. Toegankelijk geschreven en omlijst met fraaie illustraties.

Crowd funding-actie: breng ZHESM-rijtuig terug naar Rotterdam

Klostermansfeld, 26 juni 2015. Het motorrijtuig van de ZHESM dat mogelijk door crowd funding een plek krijgt bij het vroegere Hofplein-station in Rotterdam. Foto: Arjen van der Donk.

Klostermansfeld, 26 juni 2015. Het motorrijtuig van de ZHESM dat mogelijk door crowd funding een plek krijgt bij het vroegere Hofplein-station in Rotterdam.
Foto: Arjen van der Donk.

In de voormalige DDR staat nog steeds een rijtuig van de ZHESM: de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij. Dit motorrijtuig – genummerd mB 61 – is in 1914 gebouwd en heeft tot circa 1944 gependeld tussen Rotterdam Hofplein, Den Haag/Scheveningen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het in Duitsland terechtgekomen.
Het plan is om dit rijtuig naar Rotterdam terug te brengen, te herstellen en als monument bij het vroegere Hofplein-station te plaatsen. Er is een crowd funding-actie gestart om het transport te financieren. Het rijtuig staat in Klostermansfeld op 585 km van Rotterdam. Er is 16.500 euro nodig om het rijtuig terug naar Rotterdam te halen. U kunt meehelpen door per kilometer 29 euro te doneren, maar een ander bedrag is natuurlijk ook welkom.
Voor meer informatie over deze actie zie de website Hofpleintrein en de Facebookpagina.
Voor meer informatie over de Zuid-Hollandse Electrische Spoorweg Maatschappij zie de website Langs de Rails.

Spoorwegmuseum Utrecht, 10 augustus 1986. Motorrijtuig van de ZHESM. Het te restaureren rijtuig uit Oost-Duitsland zal er iets anders uit komen te zien; dit wordt teruggebracht in de staat van 1926. Foto: Nico Spilt.

Spoorwegmuseum Utrecht, 10 augustus 1986. Motorrijtuig van de ZHESM. Het te restaureren rijtuig uit Oost-Duitsland zal er iets anders uit komen te zien; dit wordt teruggebracht in de staat van 1926. Foto: Nico Spilt.

Klein voordelig nieuwtje voor archiefonderzoekers

Zoals bekend is het archief van de Nederlandse Spoorwegen bij het Utrechts Archief ondergebracht. Voor railliefhebbers die daar onderzoek willen doen een klein nieuwtje: vanaf nu kunnen ze een verzoek indienen bij Het Utrechts Archief om een archiefstuk gratis te laten digitaliseren. De voorwaarden en beperkingen staan op de website. Dit archief heeft inmiddels ook een nieuwe en gebruiksvriendelijke zoekfunctie.

Even ontspannen met een cabinerit?

Tot slot nog een film. Tijmen Stam maakte de lezers van het OVL-forum attent op een bijzondere video over de schoonmaak van een Amerikaanse spoorlijn na een sneeuwstorm. Het filmpje staat op Dumpert.

Print Friendly, PDF & Email

En nog even dit…

In “En nog even dit…” staan aanvullingen op eerdere artikelen in NVBS Actueel, correcties op eventuele fouten en onvolkomenheden en andere zaken die niet in de vaste rubrieken thuishoren. Ook doet de redactie oproepen. Daarnaast komen reacties van lezers in deze rubriek, voor zover die een aanvulling of correctie vormen op eerder verschenen berichten in NVBS Actueel.