Nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek

Die Dampflokomotiven der indonesischen Werkbahnen

Uwe Bergmann. Uitg. BahnWerk-Verlag, 2017. 512 blz. met 987 foto’s (ook in kleur), kaarten en tekeningen.

Plaatsnummer Sm-300.010

Dit boek uit 2017 is groot en zwaar (35 bij 25 cm, 3,5 cm dik en ruim 3 kg). Het is in zekere zin een nieuwe, sterk uitgebreide editie van een boek uit 1980 met de titel “Sweet Steam” over de stoomlocomotieven van de suikerfabrieken op Java. 35 jaar na dat eerste boek schrijft Bergmann in zijn voorwoord dat een eenvoudige nieuwe editie van “Sweet Steam” hem niet bevredigt, hij wil minimaal alle niet-openbare spoorwegen in Indonesië in het boek opnemen, echter zonder de diesellocomotieven. Wel zijn enkele accu-locomotieven en locomotieven die werken op samengeperste stoom of lucht in het boek opgenomen.

Het boek vertoont alle kenmerken van een levenswerk, en bevat ongelooflijk veel gegevens, vaak samengevat in tabellen. Het grootste deel van het boek bestaat uit een bespreking van bedrijven en hun locomotieven. De foto’s hierbij zijn minimaal op briefkaartgrootte afgedrukt. Veel foto’s komen uit de verzamelingen van Nederlandse kenners van Indonesische spoorwegen: Jan de Bruin en Gerard de Graaf.

De tekst is in het Duits, de inleidingen tot de hoofdstukken en subhoofdstukken zijn in het Engels opgenomen in een losse bijlage.

Het eerder verschenen “Sweet Steam”  is ook in de bibliotheek aanwezig (plaatsnummer Sm-302.002).


Festiniog Railway: From Slate Railway to Heritage Operation

Peter Johnson. Uitg. Pen & Sword Transport, 2017. 352 blz. met 500 foto’s.

Plaatsnummer Sa-482.328

Dit boek beschrijft de laatste 90 jaar van de Festiniog Railway (FR), van Blaenau Ffestiniog naar Portmadoc in Wales. Verliezen in de jaren na de Eerste Wereldoorlog leidden tot het beëindigen van het passagiersvervoer in 1939 en van het goederenvervoer in 1946. De smalspoorweg raakte in verval en heropening scheen ver weg, ook al omdat het winnen van leisteen – het belangrijkste transport voor de smalspoorwegen in Wales – sterk terugliep.

In 1949 verscheen “Narrow Gauge Railways to Portmadoc” van James Boyd. Dit boek zorgde voor duidelijk meer belangstelling voor de spoorlijn.  Dit leidde tot het oprichten van de Festiniog Railway Society in oktober 1951. In 1955 reden weer treinen op de lijn. Plannen voor een groot stuwmeer dreigden een deel van de lijn onbruikbaar te maken, maar in 1982 was de lijn rond een veel kleiner stuwmeer omgelegd. Hoe de FR een belangrijke, winstgevende toeristenattractie werd, wordt in dit boek uitgebreid beschreven.


British railway enthusiasm

Ian Carter. Uitg. Manchester University Press, 2008. 316 blz.

Plaatsnummer Sx-480.109

Dit boek, uitgeven door de Manchester University Press in de reeks Studies in Popular Culture, is een ongewoon boek. Het bespreekt geen spoorwegmaterieel of lotgevallen van een spoorlijn.  Het onderwerp van dit boek zijn “belang­stellenden in spoor- en tramwegen”, dus wijzelf, of beter gezegd onze Britse vrienden. Het is een goedgeschreven sociologische studie door een insider, dus door iemand die zelf een spoorweg­liefhebber is.

Het boek bevat tien hoofdstukken: The railway enthusiast’s life-world; The railway book (and magazine) mania; Associated life; Train spotter: the last pariah; Preserved lines: playing trains or running a business?;  Blood on the tracks; Modelling and engineering; The rise and fall of the toy train empire; Standards, schism and skill: exclusive brethren; A dying fall?

Uit sommige titels blijkt al dat het boek met humor is geschreven.


Plaatsnummer Sa-171.003

ACTS & ERS cabride + The Port Line Europort to RCS Rotterdam

Dvd, ca. 65 minuten. Uitg. Ticket to Ride, 2004.

Deze dvd – uit de reeks “Ticket to Ride” – toont een cabinerit over de  Havenspoorlijn en de Maasvlakte in Rotterdam. Het commentaar is in het Engels. De opname is gemaakt voor de voltooiing van de Botlektunnel en de Betuweroute, en geeft een beeld van de toenmalige bedrijvigheid in de Rotterdamse haven.


Plaatsnummer Ta-430.080

Die Woltersdorf Straßenbahn

Dvd, ca. 52 minuten. Uitg. UAP Video, 2008.

Deze dvd is uitgegeven bij het 85-jarig bestaan van de Woltersdorfer Strassenbahn, die het dorp Woltersdorf verbindt met Berlijn. Deze tramlijn rijdt met gemoderniseerde historische trams over een 5,6 km lange lijn. Eerst door het dorp en dan een stuk door het Berliner Stadtforst naar het S-Bahnstation Rahnsdorf in het zuidoosten van Berlijn. Het commentaar – in het Duits – vertelt de geschiedenis van de tramlijn.


Samenstelling: Gerhard Riesthuis

Print Friendly, PDF & Email

Te leen in de bibliotheek

Gerhard Riesthuis en Rutger Ruempol selecteren elke maand bijzondere nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek. Dit is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en dvd’s in de collectie.

Als u een boek wilt reserveren of opzoeken in de bibliotheek, gebruik dan het plaats­nummer dat onder de afbeelding staat.

Meer informatie over de bibliotheek en over het lenen van boeken vindt u op de website van de NVBS: www.nvbs.com/bibliotheek. Alleen leden kunnen boeken lenen.

Lid worden van de NVBS