Nieuw in de NVBS-bibliotheek

Sporen door het Hogeland: 125 jaar Hogelandspoor

Dit letterlijk gewichtige boek van 496 pagina’s gaat over een spoorlijn en een deel van de provincie Groningen. De spoorlijn is de lijn van Groningen naar Roodeschool, sinds kort verlengd tot de Eemshaven. Het gebied is het Hogeland, het deel van de provincie met rijke boeren (akkerbouwers) en arme landarbeiders.

Het boek, geschreven door Louis Stiller en Jan de Boer, bevat elf hoofdstukken, voor elk station één. Elk hoofdstuk bespreekt een station, maar ook een tijdvak. Zo gaat het eerste hoofdstuk over de aanloop tot de spoorlijn (1873-1893) maar ook het station Groningen. Hoofdstuk zes behandelt station Warffum en het tijdperk 1950-1965. Dit is de tijd van de laatste stoomlocomotieven en de eerste dieselstellen, maar hier kan men ook lezen dat vanaf 2021 de Arriva Flirtino zal gaan rijden.

Het boek is interessant en goed leesbaar, vooral voor diegenen die de lijn en het gebied (enigszins) kennen. Het is mooi uitgeven, bevat goede illustraties en veel wetenswaardigheden over de spoorwegen in Nederland in het algemeen, vooral als er maar enig verband te vinden is met de spoorlijn op het Hogeland. Het is jammer dat er alleen een globale inhoudsopgave voorin en een zeer summier register achterin is. Ook de inhoudsopgaven per hoofdstuk helpen weinig een onderwerp terug te vinden.

Het boek is in april 2018 verschenen bij de Stichting Boekgroep Noord-Groningen. Het is ook te koop in de NVBS-winkel. Bestel direct voor € 45,00 incl. verzending.

Lenen of reserveren: Sa-103.114


The glory of electric trams

Dit boek, samengesteld door D.D. en J.M. Gladwin, is in 1996 uitgegeven door The Oakwood Press. Dit is een bekende Britse uitgever van enkele reeksen A5-boeken over kleine spoor- en tramlijnen. Het boek bevat 125 foto’s van Britse trams. De oudste foto is is uit 1895. De foto’s hebben uitvoerige bijschriften met veel details.

Veel Britse steden hadden tramsystemen, soms zeer uitgebreid. Het grote tram­sterven vond plaats in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een bijzonderheid voor Groot-Brittannië was het grote aantal dubbeldekkers, soms zeer fraai zoals de bovenste tram op de voorkant van het boek.

Lenen of reserveren: Ta-480.225


Eisenbahn im Münsterland

Dit kleine fotoboek (96 pag.) is in 2007 uitgegeven door de Arbeitsgemeinschaft Schienenverkehr Münsterland. Het bevat ongeveer 90 kleurenfoto’s, gemaakt tussen 2000 en 2007.

In het boek zijn ook de lijnen Enschede – Gronau – Münster en Enschede – Gronau – Dortmund opgenomen. Het enkelsporige lijntje Enschede – Gronau werd in 1981 stilgelegd, maar niet opgebroken. In 2001 werd het weer in gebruik genomen. Sindsdien kan men weer elk half uur van Enschede naar Gronau reizen.

Lenen of reserveren: Sa-440.653


Emmen: verbinding ontbonden

Dit boek, verschenen in 2012, kan het best omschreven worden als een herinnerings­boek bij een afscheid. De standplaats Emmen van de Nederlandse Spoorwegen verdween bij het begin van de dienst­regeling 2013.

Het is gepubliceerd door de Productie-eenheid Noord van NS Reizigers als een boek van en voor de NS-ers met stand­plaats Emmen. Het bevat foto’s van NS’ers en herinneringen aan het werken op de Emmerlijn. “En altijd startte en eindigde een dienst op de Emmerlijn.”

Lenen of reserveren: Sa-109.004


The first 100 Years of State Railways in Namibia

Geschreven door Brenda Bravenboer en Walter Rusch, uitgegeven in 1997 door het TransNamib Museum. 451 pagina’s.

Sinds 1884 was Zuidwest-Afrika (behalve Walvisbaai dat bij Zuid-Afrika hoorde) een Duitse kolonie. Na de Eerste Wereldoorlog werd het door de Volkerenbond onder Zuid-Afrikaans bestuur gesteld. Tegen het eind van de jaren 60 begon een gewapende onafhankelijkheidsstrijd. Pas in 1990 werd Namibië onafhankelijk. Walvisbaai werd pas in 1994 een deel van Namibië. Het grootste deel van Namibië bestaat uit steppe en woestijn. Het is zeer dun bevolkt.

De eerste spoorlijn werd in 1895 aangelegd bij Kaap Kruis (Cape Cross). In 1897 startte de overheid met een landelijk spoorwegnet, dat nu ongeveer 2300 km lang is. Het boek beschrijft de geschiedenis door alle politieke veranderingen in detail. Zo wordt uitgebreid beschreven hoe in 1914 vanuit Zuid-Afrika een lijn gebouwd werd om de verovering van Zuidwest-Afrika door Britse troepen te vergemakkelijken. De nadruk ligt op de periode tot de Tweede Wereldoorlog. Het boek bevat vele foto’s.

Lenen of reserveren: Sa-690.048


Gerhard Riesthuis

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw in de bibliotheek

Gerhard Riesthuis en Rutger Ruempol selecteren elke maand bijzondere nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek. Dit is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en dvd’s in de collectie.

Meer informatie over de bibliotheek en over het lenen van boeken vindt u op de website van de NVBS: www.nvbs.com/bibliotheek. Alleen leden kunnen boeken lenen.

Lid worden van de NVBS