Zoekplaatjes

Ook deze maand weer een gevarieerde collectie zoekplaatjes met het verzoek om meer informatie. Mailen kan naar nieuwsbrief@nvbs.com. Wil je op meer foto’s reageren, dan liefst in aparte mailtjes.

Alleen over het locomotiefnummer bestaat zekerheid: 3759. Wie kan iets zeggen over locatie, datum en misschien zelfs fotograaf?

J.J. Overwater fotografeerde tijdens de oorlog locomotief WSM 22 op een onbekend emplacement. Weet iemand waar en zo mogelijk wanneer dit was?

Deze foto is door F.J. Hoevenagel op 7 juli 1971 gemaakt langs de lijn Apeldoorn – Zwolle. Hij heeft als locatie Epe genoteerd, maar andere plaatjes van Epe brengen ons aan het twijfelen. Wie geeft uitsluitsel over de locatie?

Hierboven twee foto’s die F.J. Hoevenagel maakte tijdens een dieselrondrit op 4 oktober 1969. Een balk over het spoor scheidt de verkeersleidingsgebieden Zwolle en Apeldoorn. De lijn Zwolle-Apeldoorn was veranderd in twee doodlopende lijnen. Hoevenagel noteerde dat deze balk lag bij km 27,330 tussen Heerde en Wapenveld, maar dit kan niet kloppen. Volgens Kees van de Meene, die in Op de Rails 1970-3 een verslag van deze dieselrondrit schreef, lagen er twee balken: bij km 24,750 en km 28,910. De vraag: welke balk zien we hier?

Tot slot een plaatje dat niet zou misstaan in een stoomquiz. Het is een foto afkomstig van fotopersdienst H.J. Stuvel, vermoedelijk van kort na de oorlog. Wie herkent het loctype?

De vorige zoekplaatjes

Overbrenging SLT

Deze dia is gemaakt door G. Kuschy. Er is geen datum bekend en de foto zou gemaakt zijn tussen Bentheim en Oldenzaal. Kuschy omschrijft het plaatje als “Railion 6501 met nieuwe NS-Sprinter”. Mogelijk is het de eerste SLT. De vraag was: weet iemand iets over de datum en de locatie?

Hans Koning meldt dat deze foto is gemaakt aan de spoorlijn van Venlo naar Eindhoven, om precies te zijn bij de spoorwegovergang Heierhoeveweg, nabij Blerick. De datum was 24 april 2010. Hans weet dat omdat hij die dag met Gunter Kuschy op pad was. De trein kwam voor hen als een verrassing. Frank Pennin wist de locatie van de foto op eigen kracht te vinden. Hij heeft ook uitgezocht wanneer welke zesdelige SLT’s werden afgeleverd. Het zou treinstel 2629 kunnen zijn: dat werd op 26 april 2010 aan NS geleverd (de datum waarop een treinstel het land in komt hoeft niet gelijk te zijn aan de administratieve levering).

Motorrijtuig van de NMVB

Deze foto is tijdens de NVBS-dieselrondrit op 13 juni 1965 gemaakt door F.J. Hoevenagel op het NMVB-emplacement Merksem-IJskelder. De vraag is vooral waar de opvallende dakconstructie voor dient. Motorrijtuig 9754 is zo te zien alleen nog in gebruik als werkwagen.

Op deze foto reageerde de kenner bij uitstek op dit gebied: Dirk Eveleens Maarse. Hij schrijft: “Even buiten Antwerpen bevond zich sinds de jaren 1880 het grote NMVB-emplacememt Merksem IJskelder, goed zichtbaar vanuit de trein uit Roosendaal. In de jaren 60 van de vorige eeuw moest het terrein worden ont­ruimd om te wijken voor de aanleg van de Antwerpse Ring. Nadat de gebouwen waren afgebroken bleef het emplacement nog een tijdje in gebruik als opstel­terrein voor sloop- en spitsuurmaterieel. Twee oude afgevoerde Standaard-motorrijtuigen werden toen statisch opgesteld als kleedruimte, “refter” (schaft­lokaal) en “bureel voor de overste”, waaronder de 9754. De aanbouwsels langs de dakrand hadden geen andere functie dan embryonaal afdak tegen de regen. Het andere rijtuig was de 9656(II), die echter geen afdak had. Beide stonden er stil tussen 1962 en hun sloop in 1966.”

Rigi-rijtuig

Een foto gemaakt door J.J. Overwater in Arth-Goldau op 18 juni 1949. De vraag is of dit rijtuig van de ARB (Arth-Rigi-Bahn) op het begin van de lijn naar de Rigi staat of op een zijspoor. Ook nadere gegevens over dit rijtuig zijn welkom.

Op deze foto ontvingen we, soms uitgebreide, reacties van Ad Vijge, Wouter van Doorn, Daniel van der Ree, Marco van Uden en Hans Madsen. De foto is genomen vanaf het station van de Arth-Rigi-Bahn. Dat station uit 1897 ligt als een brug over de SBB-sporen van station Arth-Goldau. De rijtuigen staat op het ver­bindings­spoor naar de berglijn van de Arth-Rigi-Bahn. Dat verbindingsspoor werd en wordt ook gebruikt als opstelspoor. Informatie over de (vroegere) sporen­ligging en foto’s zijn te vinden op www.eingestellte-bahnen.ch.

In het midden van de foto staat motorrijtuig ARB 4, type BCeh 2/4 (later BDhe 2/4), gebouwd in 1907 door Rastatt/C. Wüst & Co. De serie 3 t/m 5 werd aan­geschaft ter gelegenheid van de elektrificatie van de berglijn. Het motorrijtuig rechts op de foto moet nummer 3 of 5 zijn. In de verte staat langs het perron een motorrijtuig van de dallijn van de ARB, nummer 1 of 2, type CFe 2/2 uit 1905 of 1906.

Plan U in Den Haag

Een foto van J.C. de Jongh. Plan U-treinstellen 123 en 144 vertrekken uit Den Haag SS naar Groningen op 13 juni 1969. De vraag: waarom werd dit materieel ingezet?

Op deze foto werd gereageerd door Ad Vijge, Bert Stortenbeker, Gert-Jan Hondelink, Jeanne Kok, Frank Pennin, Frank Sturm en Roef Ankersmit. Zij meldden dat eind jaren 60 op vrijdagen in verschillende spitstreinen diesel­materieel werd ingezet tussen Den Haag/Rotterdam en Groningen/Leeuwarden. De reden hiervoor was tekort aan elektrisch materieel. Volgens Roef speelde mogelijk ook de capaciteit van de bovenleiding tussen Amersfoort en Zwolle hierbij een rol. Uit de stand van de zon leidt Gert-Jan af dat het waarschijnlijk gaat om de vrijdagse trein 5525, vertrek uit Den Haag 13.19 uur. Deze reed tot Utrecht, de thuisbasis van de dieseltreinstellen. Meer informatie is te vinden in Op de Rails 1968 blz. 247 en 1969 blz. 129.

Hongaars treinstel in Nijmegen

Deze twee foto’s zijn door Overwater gemaakt op 19 juli 1955 in Nijmegen. Het treinstel komt kennelijk uit Hongarije (het is gebouwd door Ganz) en is bestemd voor de spoorwegen in Argentinië. Op de vraag wie meer weet over dit transport zijn geen reacties gekomen.


Hans de Haan, Nico Spilt

Print Friendly, PDF & Email

Zoekplaatje: wie het weet…

De NVBS krijgt weleens foto’s die niet of onvolledig zijn gedocumen­teerd. De beheerders van onze collectie moeten dan op basis van hun kennis te werk gaan bij het be­schrijven van zo’n foto. Soms is daar­bij hulp van anderen nodig. Bijvoorbeeld van de lezers van NVBS Actueel.

Kun jij meer vertellen over de hier getoonde foto’s? Mail dan naar nieuwsbrief@nvbs.com. Wil je op meer foto’s reageren, dan liefst in aparte mailtjes.