Zoekplaatjes

Hierbij weer enkele foto’s waar de beheerders van de beeldbank graag meer informatie over krijgen. Reacties, met het fotonummer erbij, zijn welkom via nieuwsbrief@nvbs.com.

DIG609153-2007080107. Kees Cremer maakte deze foto van hefbordesauto VRB 17 KL van Strukton op 17 augustus 2007. Was dit in Ede-Wageningen, of toch elders?

DIA000-0102. Allan tramstel 130+1050 op de laatste dag (9 juli 1983) dat deze stellen nog reden. Welke straat in Rotterdam-Zuid?

DIA000-0128. PCC 1008 op HTM-lijn 12, op 15 juni 1983. Weer de vraag: waar?

NEG329-224. Een foto van Bonthuis. Datum 2 augustus 1970. Ergens in Essen, maar waar?

De vorige zoekplaatjes

DIA167074-999-12. Hans Klomp maakte deze foto in West Brabant, maar noteerde geen datum of locatie. Volgens Chris Westerduin, Bob Visser, Bram Zuidweg, Martin Verwoert, Steven Hopman, Han de Graaf en Mar de Klerk is deze foto gemaakt bij  de overweg Broekdijk in Hulten, tussen Gilze-Rijen en Tilburg. De trein is op weg van Den Haag naar Heerlen. De foto moet zijn gemaakt tussen augustus 1999 en april 2003, de periode waarin NS een aantal Belgische M4-rijtuigen huurde.

DIA167074-999-47. Nog een foto van Hans Klomp met hetzelfde verhaal: waar en wanneer was dit? Frank Pennin meldt dat deze dia is gemaakt in Barneveld Centrum. Hij leidt dat onder andere af uit het voorste bovenleidingportaal met de bijzondere positie van de drie bokken waarop de draagkabels rusten. Links is een handwissel van het raccordement naar de silo te zien. De trein komt uit de richting Ede. Volgens Bob Visser is de foto waarschijnlijk gemaakt in 2001, toen ACTS gedurende een half jaar olietreinen reed tussen Amsterdam Westhaven en Emmerich. Het is in elk geval niet op 22 augustus toen hij deze trein via Lunteren zag rijden, want toen had de trein andere wagens.

SPNSP5000. Deze dia is gemaakt op 11 september 1994. Het betreft een ontsporing door het te vroeg omzetten van een wissel. Volgens Jules Draaijers, Chris Westerduin en Frank Pennin vond deze gebeurtenis plaats op het opstel­terrein Lelystad. Het eerste draaistel rijdt op spoor 23 terwijl de rest van het treinstel op spoor 24 probeert te komen.

NEG100-090. J.P. Felix maakte deze foto van motorrijtuig LTM 1 onderweg van Scheveningen naar Heerlen op 27 mei 1922. De vraag luidt: waar? Chris Westerduin en Ad Vijge dachten aan Weert, Mar de Klerk noemt Geldrop. Frank Pennin houdt het op Eindhoven.

Sjef Janssen, mede-auteur van het boek Trams in Midden- en Zuid-limburg: 1888-1950, heeft al eens onderzoek gedaan naar deze foto. Tegenwoordig is dat dankzij internet een stuk eenvoudiger dan 25 jaar geleden, vandaar dat Sjef er opnieuw naar heeft gekeken. Om te beginnen de opmerking dat het motorrijtuig formeel nog niet van de LTM was maar van de LESM (Limburgsche Electrische Spoorweg Maatschappij). Die ging op 1 juni 1922, dus vier dagen na het maken van de foto, over naar de LTM. Het logo van de LTM staat er al wel op. Sjef weet ook zeker dat het motorrijtuig op weg is van Scheveningen naar thuisbasis Heerlen en niet andersom, zoals in andere publicaties staat. Dat valt af te leiden uit de vlag op het dak, die er blijkens andere foto’s pas tijdens de tentoonstelling in Scheveningen op is gezet. Sjef is de hele route (via Rotterdam) afgegaan om te kijken op welk station de foto gemaakt zou kunnen zijn. Dat leverde drie kandidaten op: Eindhoven, Weert en Geldrop. Van deze drie voldoet Geldrop aan de bijzondere kenmerken die uit het zoekplaatje zijn af te leiden: eilandperron, (minstens) drie sporen aan de ene kant en minstens één spoor aan de andere kant, de rand van de luifel en de ronde spant. Een foto van Hoevenagel in de beeldbank van het perron in Geldrop in 1977 laat de kapconstructie helder zien.

Motorrijtuig 1 van de LTM (ex LSEM) in Geldrop, 27 mei 1922. Foto J.P. Felix, bewerking Nico Spilt.

NEG244-988. Een foto van een onbekende fotograaf uit januari 1926 van motor­rijtuig 6 van de Gooische Stoomtram. Ook hier de vraag: waar is dit? En weer is het Frank Pennin die het raadsel weet op te lossen. Het witte pand rechts op de achtergrond is Hilversumseweg 14 te Laren en staat er nog steeds, zoals te zien op Google Streetview. Ook het pand links (Zonnehof) bestaat nog steeds, maar is inmiddels ingrijpend verbouwd. De tram rijdt richting Hilversum; de bestuurder is net zichtbaar door de gebogen ruit.

SPNSP4651. Wagen NS 173212, met de vraag waar die staat en wanneer tussen 1959 en 1965 de foto is gemaakt. Volgens Hans Nahon is deze foto in elk geval na 26 augustus 1959 gemaakt. Toen kwam deze wagen in de getoonde uitvoering (met vaste stellingen voor betonblokken) in dienst. Roeland de Jong weet te melden dat dit een wagen was van de bovenleidings-calamiteitentrein, die de stapelplaats Utrecht als depot had. Frank Pennin wist met flink puzzelen, onder andere kijkend naar de verschillende seinpalen, de locatie te achterhalen: de wagen staat op spoor 52 van Utrecht Goederen. In de achtergrond is het dak van de (later gesloopte) Van Sypesteijnkazerne te zien en een stuk van de douane­loods in Utrecht. De fotograaf stond op het perron, rechts onderaan zie je nog net een stukje perronspoor.

SPNSP4662. De NS-directie is op inspectie met de omBC 2904. De man vooraan in het midden is F.Q. den Hollander. Op de vraag waar en wanneer zijn enkele suggesties binnengekomen, maar die kunnen om verschillende redenen niet kloppen. Frank Pennin is op basis van diverse foto’s tot de conclusie gekomen dat het hier gaat om de Wantijbrug bij Dordrecht, ter hoogte van de blokpost aldaar (woning 78). De foto is waarschijnlijk gemaakt in 1947, toen het nieuwe hef­gedeelte in gebruik werd genomen ter vervanging van de in 1945 door de Duitsers opgeblazen draaibrug.


Hans de Haan (fotoselectie), Nico Spilt (tekst)

Print Friendly, PDF & Email

Zoekplaatje: wie het weet…

De NVBS krijgt weleens foto’s die niet of onvolledig zijn gedocumen­teerd. De beheerders van onze collectie moeten dan op basis van hun kennis te werk gaan bij het be­schrijven van zo’n foto. Soms is daar­bij hulp van anderen nodig. Bijvoorbeeld van de lezers van NVBS Actueel.

Kun jij meer vertellen over de hier getoonde foto’s? Mail dan naar nieuwsbrief@nvbs.com. Vermeld altijd het fotonummer.Onopgelost

TR-HB-0427. J.P.Felix maakte deze foto van locomotief 2 van de Vicinaux Hollandais / Hollandsche Buurtspoorwegen, maar heeft de locatie niet genoteerd. Vermoedelijk ’s-Hertogenbosch of Tilburg, maar er heeft zich niemand gemeld die uit­sluitsel kan geven.