Vijftien jaar Stationsweb

door Oege Kleijne

Bijna 31.000 foto’s en een kleine 1300 beschrijvingen van Nederlandse stations, halten en stopplaatsen aan bestaande en opgeheven spoorlijnen. Dat is Stationsweb.nl. Initiatiefnemer en drijvende kracht is Wichor Bramer (42). De site bestaat in 2016 precies vijftien jaar. Stationsweb werpt zijn vruchten af voor wie meer van een station of halte wil weten of wil kijken hoe een vroeger stationsgebouw eruitzag; een unieke database op dit gebied.

Vijftien jaar Stationsweb door Oege Kleijne Bijna 31.000 foto’s en een kleine 1300 beschrijvingen van Nederlandse stations, halten en stopplaatsen aan bestaande en opgeheven spoorlijnen. Dat is Stationsweb.nl. Initiatiefnemer en drijvende kracht is Wichor Bramer (42). De site bestaat in 2016 precies vijftien jaar. Stationsweb werpt zijn vruchten af voor wie meer van een station of halte wil weten of wil kijken hoe een vroeger stationsgebouw eruitzag; een unieke database op dit gebied.

Wichors interesse voor stationsgebouwen ontstond in augustus 1993. Hij was opgegroeid in het Overijsselse Bergentheim (aan de spoorlijn Zwolle – Emmen) en hij reisde aan het begin van zijn vakantie langs het stationsgebouw van die plaats (de halte was opgeheven). Toen hij enkele weken later terugkwam, bleek het karakteristieke stationsgebouw gesloopt. Dat maakte grote indruk op hem. Gaandeweg begon hij zich te interesseren voor de stations- en haltegebouwen aan deze spoorlijn, ontdekte een lege plek met een karakteristieke kastanjeboom op ongeveer dezelfde plek als die ook bij “zijn” Bergentheim stond en las later dat dit de halte Vilsteren moest zijn geweest. Op weg naar Groningen, waar hij studeerde, ontdekte hij dat wanneer sporen zich op een op het eerste gezicht onduidelijke reden op de vrije baan uit elkaar gingen, daar een halte of station had gelegen. Door studie kreeg hij meer kennis van het spoor, de architectuur en ontwikkelde zijn hobbyspecialisme: stationsgebouwen en perrons en in mindere mate de infrastructuur daaromheen. Met zijn OV-studentenkaart reisde hij heel Nederland af op zoek naar stations- en haltegebouwen.

Bergentheim in 1970, nog met haltegebouw en een rangerende diesellocomotief serie 2400 die de laad- en losplaats bedient. Collectie: Wichor Bramer.

Waarom ben je met Stationsweb begonnen?

‘Ik kreeg een baan aangeboden en daarvoor moest ik kennis van html hebben (de taal waarmee veel websites worden gemaakt). Ik had een overzicht van stationsgebouwen in Word en Excel en bij wijze van oefening heb ik die in een html overgezet. Puur als oefening. Dat beperkte zich eerst tot de stations- en haltegebouwen van de vroegere Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS). Uiteindelijk leek het me toch aardig om dit overzicht online te plaatsen. Daarna heb ik de website nader uitgewerkt. Eerst met eigen materiaal, al snel ook met foto’s van anderen. Sommige liefhebbers zijn langs alle stations geweest en hebben foto’s gemaakt en me die aangeboden.’

Het haltegebouw van Vilsteren op 8 oktober 1978, twee jaar voor de sloop. Wichor ontdekte een open plek langs de baan waar net zo’n kastanjeboom, op ongeveer dezelfde plaats, stond als in Bergentheim. Hij leerde later dat daar ook een halte was geweest. Foto: Roelof Hamoen.

Besteed je nog veel aandacht aan de uitbreiding van Stationsweb?

‘Ik heb er minder tijd voor dan vroeger, want ik heb een druk gezin en ben ook bezig met een promotie. Ik heb de site nu zo geautomatiseerd dat mensen er zelf op kunnen posten en foto’s op kunnen zetten. Maar de site blijft groeien.’

Heeft je werk raakvlakken met je website en/of je hobby?

‘Ik werk als biomedisch informatiespecialist bij het Erasmus MC, het universitair ziekenhuis in Rotterdam. Daar ondersteun ik bij “systematic reviews”. Dat zijn onderzoeken in internationale databases voor artsen die met wetenschappelijke onderzoeksvragen komen. Daarbij kijken we naar welke wetenschappelijke publicaties er bestaan over een bepaald onderwerp en de artsen beoordelen vervolgens wat die wetenschappelijke onderzoeken precies inhouden, zodat ze die op hun waarde kunnen schatten. De resultaten kunnen dan gebruikt worden om nieuwe therapieën toe te passen of aanvullend onderzoek te doen.’

Drijvende kracht en initiatiefnemer Wichor Bramer. Stationsweb.nl was aanvankelijk een oefening om html – de taal waarmee veel websites worden gemaakt – onder de knie te krijgen.

In 2015 was er even sprake van wetgeving waardoor je op een website niet meer een gebouw mocht afbeelden omdat de rechten op het ontwerp moesten worden afgekocht. Hoe keek je daar toen naar?

‘Dat was nog heel spannend. Het zou ongelooflijk zonde zijn als je dan met zo’n website zou moeten stoppen en dat zou voor veel websites gaan gelden. Gelukkig ging dit niet door.’

Was is de meest in het oog springende nieuwe toevoeging aan Stationsweb?

‘Dat is de reisplanner van het verleden. Hier vind je enkele elektronische spoorboekjes, waarop je je reis in het verleden kunt plannen. Ook over spoorlijnen die nu allang niet meer bestaan.’ En lachend: ‘Ik hoop niet dat al de lezers van NVBS Actueel tegelijkertijd hun reizen gaan plannen, want dan gaat de site plat, want dit kost veel rekenkracht.’

Print Friendly, PDF & Email

Over de website van de maand

In de rubriek Website van de maand besteedt NVBS Actueel aandacht aan een opvallende webpresentatie op het gebied van het railvervoer in de ruimste zin des woords en beelds. Dit kan over de hobbybeleving gaan, maar ook over sites met tips en trucs op railgebied, waarvan er geen dertien in een dozijn zijn. Lezers die menen dat hun website (of die van een ander) zich onderscheidt, kunnen zich tot de redactie wenden met een onderbouwing, waarom deze internetpresentatie Website van de maand zou moeten worden. Vooral websites met een leuk verhaal erachter zijn van harte welkom. Reacties: nieuwsbrief@nvbs.com.