Urbanrail.Net

door Paul van Baarle

Kaarten van de tram- en metronetten van nagenoeg alle wat grotere steden ter wereld. Dat biedt de Engelstalige website Urbanrail.Net . Vooral handig voor wie binnenkort op reis gaat het naar buitenland.

Plaatsnamenregister

Op de hoofdpagina staat een overzichtelijke verdeling tussen Europe, Americas, Asia, Africa en Oceana waaruit een keuze gemaakt moet worden. Vervolgens kom je via de kaart of via het alfabetische namenregister bij de metro- en/of tramplattegrond van de gewenste stad terecht. Bij de grotere tramnetten (bijvoorbeeld die van Wenen) is in eerste instantie veelal slechts het lijnennet in het centrum te zien, maar door vervolgens op dit centrumkaartje te klikken, opent zich daarna het gehele tramnet.

Globale informatie

De metro- en tramplattegronden worden gevolgd door globale informatie over de stad, lijnen, historie, toekomstige ontwikkelingen, foto’s van het metro- en trammaterieel en interessante links.

Uitgeverij

De website UrbanRail.Net wordt bijgehouden door Robert Schwandl, ook bekend van uitgeverij Robert Schwandl Verlag. Deze uitgeverij brengt “Tram/Metro Atlassen” uit met naast de metro- en tramplattegronden ook gedetailleerde materieellijsten en uitgebreide achtergrondinformatie. Uitgegeven zijn onder meer metro- en tramatlassen over Noord-Europa, Groot-Brittannië en Ierland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk en Zwitserland, Duitsland, België, Nederland, Australië en Nieuw-Zeeland en in drie delen de Subways & Light Rail in de Verenigde Staten. Deze naslagwerken zijn ook te koop in de NVBS-winkel.

Wie op de kaart klikt van Athene, krijgt een mooi overzicht van de metro- en tramlijnen in deze stad.

Wie deze fraaie boeken echter niet in zijn of haar reisbagage wil meenemen maar wel onderweg een plattegrond bij de hand wil hebben, kan de kaart ook uitprinten van de website UrbanRail.Net. Uiteraard kunnen die kaarten ook worden opgeroepen op tablet of smartphone.
Ook van dicht bij huis zijn fraaie netkaarten te vinden waaronder de tram- en metronetwerken van Den Haag en Rotterdam (inclusief Randstadrail) in één overzicht .

Print Friendly, PDF & Email

Link van de maand

In de rubriek “Link van de maand” tipt de redactie de lezers van deze nieuwsbrief op één of meer bijzondere links die extra interessant zijn of meer informatie bieden over actualiteiten die in andere media beperkt besproken (kunnen) worden. Op hun beurt kunnen lezers ook de redactie attenderen op bijzondere websites. Mogelijke onderwerpen: rapporten of plannen van overheden op het terrein van het openbaar vervoer of specifieker over trein, tram of metro. Zowel in Nederland als daarbuiten. Afhankelijk van het onderwerp kan de redactie een dergelijke tip ook onder een andere rubriek, zoals die van “Website van de maand” plaatsen. Reacties en tips:
nieuwsbrief@nvbs.com