Nieuwe aanwinsten van de NVBS-bibliotheek

De beschieting van de munitietrein in september 1944 door Anton van Dorp, Piet Jacobs, Harrie Janssen, Ad van der Oord
Dit boekje verscheen in 2004 als eerste deel van de Oisterwijkse historische brochurereeks. Het bevat een facsimile van een boekje – geschreven door Harrie Janssen – dat begin 1945 verscheen en de beschieting en ontploffing van een munitietrein in Oisterwijk beschrijft. De schade was groot, maar er vielen geen doden. De uitgave van 2004 bevat ook verhalen van ooggetuigen. In de brochurereeks verscheen als deel 6 “150 jaar spoor in Oisterwijk 1865 – 2015” door Anton van Dorp, Joris van der Pijl en Joost van den Berg (bestel- of reserveringsnummer Sa-191-019).
Reserveren of lenen: Sa-191.022


Signalman′s morning door Adrian Vaughan
Dit boek uit 1981 is een verzameling persoonlijk gekleurde verhalen van een seinhuiswachter uit de laatste jaren van het stoomtijdperk bij de Great Western Railway in Groot-Brittannië. In 1983 en 1987 verschenen nog twee vervolgen (ook in de NVBS-bibliotheek aanwezig).
Reserveren of lenen: Sa-482.223.1


Latvijas Dzelzcelem = Latvian Railways door Maris Zanders
Over Letland heeft de NVBS-bibliotheek niet veel te bieden, afgezien van korte bijdragen in jaarboeken. Bij de aanwinsten van april bevindt zich het tweetalige (Lets en Engels) gedenkboek uitgegeven bij het 80-jarige bestaan van “Latvijas Dzelzceļam” (Letse spoorwegen) in 1999. Het bespreekt vele aspecten van de spoorwegen en is geïllustreerd met kleurenfoto′s.
Reserveren of lenen: Sa-551.007


Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe aanwinsten

Gerhard Riesthuis van de NVBS-Bibliotheek selecteerde op verzoek van de redactie van NVBS Actueel deze bijzondere nieuwe aanwinsten over het railvervoer. Het is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en dvd’s die aan de collectie van de bibliotheek zijn toegevoegd. Aan het einde van de beschrijving is het plaatsnummer vermeld en dat vergemakkelijkt het reserveren of het zoeken van het gewenste boek. Reserveren is mogelijk via e-mailadres: bibliotheek@nvbs.com