Nieuwe en tweedehands boeken


Nieuw: Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland
door Michiel ten Broek en Victor Lansink, 168 blz., 31 x 25 cm, uitgave W Books, circa 400 afbeeldingen in kleur en zwart-wit. Artikelnummer 014-0323, prijs € 29,95

In dit onlangs verschenen boek laten Michiel ten Broek en Victor Lansink zien dat een spoorlijn nooit helemaal verdwenen is. Door de uitgebreide infrastructuur blijven er altijd restanten over. Twee kenners hebben tientallen opgeheven spoorlijnen in Nederland systematisch onderzocht en de restanten in beeld gebracht. Daarnaast hebben zij archiefmateriaal en beelden uit het verleden opgespoord, waarmee de geschiedenis nog meer reliëf krijgt. Een beknopte geschiedenis van de opkomst en ondergang van deze spoorlijnen maakt het sfeervolle Atlas van verdwenen spoorlijnen in Nederland compleet.
Oege Kleijne


Nieuw: The London Underground Electric Train
door Piers Connor. 192 blz. 27 x 22 cm. Uitgave The Crowood Press. Artikelnummer 164-0029, prijs € 28,50
De eerste ondergrondse metrolijnen in Londen werden in 1863 geopend. Londen had toen al met verkeerscongestie te maken. De lijn van de Metropolitan Railway werd met een “cut and cover” techniek gebouwd en met stoom gereden. Het profiel was gelijk aan de “gewone” spoorlijnen boven de grond. De ondergrondse lijnen werden vanaf 1890 met een boortechniek in de Londense klei aangelegd, maar hadden daardoor een aanzienlijk kleiner profiel. Uiteraard was stoomtractie hier niet mogelijk. De City & South London Railway, de eerste echte “tube”, werd daarom een pionier op het gebied van elektrische tractie. Alle metrolijnen worden tegenwoordig natuurlijk met elektrische treinen bereden.
Dit boek gaat uitgebreid in op de techniek van de elektrische metrotreinen in London. Rijden en remmen, draaistellen, deuren, de indeling van de rijtuigen, koppelen van treinen, veiligheid, alle aspecten van de treinen komen aan de orde. Helder uitgelegd, met overzichtelijke tekeningen en als rode draad de ontwikkeling van de treinstellen tot 2015.
Leo de Jong


Nieuw: The London Underground Guide 2016 (Third Edition)
door Jason Cross. 152 blz. 21 x 15 cm. Uitgave Train Crazy Publishing. Artikelnummer 164-0030, prijs € 15,95 afgehaald, € 18,95 per post
De London Underground is een complex netwerk met een boeiende geschiedenis van meer dan 150 jaar.
Deze gids is bedoeld voor de spoorwegenthousiast en bestaat uit drie delen. Eerst worden de elf metrolijnen besproken, van Bakerloo tot Waterloo & City. Vervolgens de treinen voor de twee verschillende profielen: “Surface” en “Tube” (blz. 50 – 80). Van alle treinen wordt een korte beschrijving gegeven, gevolgd door een nummeroverzicht, waar de nummers door een ‘trainspotter’ eventueel kunnen worden afgestreept. Ook het werkmaterieel komt aan bod. Ten slotte is er een overzicht van alle metrostations in alfabetische volgorde, van Aldgate tot Wimbledon, met een korte beschrijving van elk station (blz. 80 -150). Achterin zit (uitklapbaar) de bekende schematische kaart van het netwerk van Transport for London, waarvan de metro nu deel uitmaakt. Dit boek is geïllustreerd met kleurenfoto’s van het materieel (binnenkant en buitenkant) en de stations.
Leo de Jong


Tweedehands: Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-1945
door Kees Huurman. 542 blz. 30 x 24 cm. Uitgave Uquilair. Artikelnummer 832-0035 € 25,50.
NVBS boekenreeks deel 35; tweedehands boek, uitgave 2001
“Het spoorwegbedrijf in oorlogstijd, 1939-1945” (hét standaardwerk over spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog) is geschreven door wijlen ing. Kees Huurman, tot 1987 kapitein bij de Koninklijke Luchtmacht. De spoorwegen in Nederland waren zijn liefhebberij. Als voormalig luchtmachtofficier kon hij veel informatie bij instanties in binnen- en buitenland inwinnen. Kees Huurman geeft een uitgebreide beschrijving over het Nederlandse spoorwegbedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog weer. Het spoorwegpersoneel moest onder zware omstandigheden werken. Voor het tot stand komen van dit boek heeft hij zestien Nederlandse, twee Duitse en drie Engelse oorlogsarchieven geraadpleegd. Zolang de voorraad strekt. Prijzen voor tweedehands boeken zijn indicatief, dat wil zeggen: afhankelijk van de staat waarin deze uitgaven verkeren.
Peter Roskott


Tweedehands: Het Indische spoor in oorlogstijd.
door Jan de Bruijn. 224 blz. 30 x 24 cm. Uitgave Uquilair. Artikelnummer 832-0037 € 43,00
NVBS boekenreeks deel 37; tweedehands boek, uitgave 2003

Auteur Jan de Bruijn heeft vanaf 1969, toen hij een gedenkboek over de Semarang-Joanna Stoomtrammaatschappij kocht, onderzoek gedaan naar spoorwegen in voormalig Nederlands-Indië. Na twintig jaar onderzoek resulteerde dat in dit fraaie boek over het “Indische spoor”. Dit boek beschrijft het tot stand komen van de spoorwegnetten op Sumatra en Java vanaf 1873; het spoor tijdens de Japanse bezetting van 1942 tot 1945 en het bedrijf tijdens de politionele acties van 1947 tot 1950. Zolang de voorraad strekt. Prijzen voor tweedehands boeken zijn indicatief, dat wil zeggen: afhankelijk van de staat waarin deze uitgaven verkeren.
Peter Roskott


Print Friendly, PDF & Email

Algemene informatie

In deze rubriek brengt de NVBS-Winkel boeken, dvd′s, tijdschriften e.d. extra onder de aandacht als daar een aanleiding toe bestaat. Als regel zijn de besproken artikelen ook in voorraad in de winkel in Amersfoort. De winkel is een verenigingsorganisatie en wordt gedragen door vrijwilligers. Zij is daarom beperkt geopend. Kijk hier voor de actuele openingstijden. Let op: de winkel is alleen toegankelijk voor leden van de NVBS.