Veel nieuwe titels in de NVBS-winkel

Opnieuw zijn de laatste tijd veel Nederlandse boeken verschenen die in de NVBS-winkel en -webwinkel verkrijgbaar zijn. Daaronder het langverwachte boek over de NS-serie 1600, een fotografische ode aan zestig jaar Beneluxdienst, de geschiedenis van het spoor in Nederlands-Indië, een boek over de spoorgeschiedenis in en rond Breda, en nog verkrijgbaar, het fraaie boek met foto’s van spoorwegfotograaf Derens. Maar ook: de nieuwe Eisenbahnatlas en diverse Engelse uitgaven.


Artikelnummer:
212-0094

Eisenbahnatlas Deutschland

272 bladzijden, ingebonden, formaat 23,5 x 27,5 cm, Duitstalig (legenda ook in het Engels), 117 kaarten in 1:300.000, 67 spoorwegknooppunten en regionale kaarten in verhouding 1:50.000 en 1:100.000. Uitgave Schweers + Wall, bestelnummer 212-0094, prijs € 44,00. Gratis thuisbezorgd.

Bij Schweers + Wall is onlangs de tiende editie van de papieren Eisenbahnatlas Deutschland verschenen. Deze atlas geeft het gehele Duitse spoorwegnet weer, biedt tientallen kaarten met detail- informatie over soms zeer ingewikkelde spoorwegknooppunten en bevat steeds meer informatie over de infrastructuur. Ook de aanleg- en uitbreidingsplannen en in deze uitgave zelfs een vergelijking tussen de beveiligingssystemen PZB en ETCS komen aan bod. Interessant is ook een analyse van de bedrijfsstructuren (vennootschappen) van de in Duitsland actieve, van oorsprong buitenlandse railvervoerders National Express, Keolis en Abellio (een dochter van NS).
Vroeger moest de Duitsland-infrafan zich behelpen met de kaarten uit de dienstregeling (Kursbuch, alleen lijnen met reizigersverkeer), de Generalkarte (waarop ook de goederen- en gesloten lijnen stonden) en soms ook lokale fiets- en wandelkaarten. Of anders de dure spoorkaarten bij de Duitse spoorwegen bestellen. Sinds de komst van deze Eisenbahnatlassen is de loop van een spoorlijn in Duitsland helemaal na te vorsen en aan de hand van kilometrering en namen van halten en stations ook gemakkelijker te volgen. Dat geldt ook voor de opgebroken lijnen. In de loop der jaren is deze uitgave – ondanks de soms kritische kanttekeningen over kleinere foutjes op internet – eigenlijk alleen maar gedetailleerder en dus informatiever geworden.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


Artikelnummer:
195-0081

De Beneluxdienst Amsterdam – Brussel, zestig jaar samenwerking tussen NS en NMBS

Door Jimmy Langeveld, circa 160 bladzijden, ingebonden, circa 195 kleurenfoto’s, Nederlandstalig. Uitgave Uquilair, bestelnummer 195-0081, prijs € 19,95. Gratis thuisbezorgd.

Ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de Benelux-treindienst (Amsterdam – Brussel) heeft uitgeverij Uquilair deel 15 van de serie Treinen in Beeld uitgebracht. De basis van dergelijke fotoboeken: een relatief korte beschrijving van het onderwerp, in dit geval de geschiedenis van de treindienst, en daarna in chronologische volgorde foto’s en bijschriften, van het begin van deze treindienst tot 2017. De nadruk ligt daarbij op het materieel. We zien de eerste Benelux-Hondekop in Utrecht tijdens een proefrit tot en met de meest recente uitvoering: een locomotief van de Belgische serie 2800 voor een veelkleurige stam “Benelux-rijtuigen”. Daarbij wordt ook het Fyra-debacle fotografisch niet vergeten. Hoewel de nadruk op het materieel ligt, is de fotokeuze zodanig dat direct opvalt hoeveel er in Nederland is veranderd rond en op het spoor, zoals de situatie in Delft, het luchtspoor door Rotterdam, emplacement Heerjansdam (de voorloper van Kijfhoek), Amsterdam Sloterdijk Zuid en het in 1978 geopende station Schiphol. Niet minder dan zestig fotografen hebben hun medewerking verleend.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


Artikelnummer:
14-0327

Sporen van Smaragd – Per trein door Nederlands-Indië 1867 – 1949

Door Evelien Pieterse, formaat 24 x 31 cm, 128 bladzijden, ingebonden, circa 160 kleuren- en zwart-witfoto’s, Nederlandstalig. Uitgave Wbooks, bestelnummer 14-0327, prijs € 24,95. Gratis thuisbezorgd.

Evelien Pieterse, conservator van het Nederlands Spoorwegmuseum, heeft samen met een team van deskundigen, onder wie Michiel van Ballegooijen de Jong, een boek geschreven over de geschiedenis van de spoorwegen in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Feitelijk is het een mooi vormgegeven fotoboek, maar zeker geen compleet standaardwerk over de ontwikkeling van het spoor in de periode dat Nederlands-Indië een kolonie was van Nederland. Die periode liep van de opening van de eerste spoorlijn tot het uitroepen van de republiek Indonesië en de overdracht van de macht in 1949. In vijf hoofdstukken schetst Pieterse de ontwikkelingen van het spoor, zoals de aanleg, de invloed van Nederland en de Nederlandse industrie, de bloeitijd (jaren twintig en dertig), het personeel en geeft ze impressies van het reizen met de trein. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de strijd om het spoor met onder meer de aanslagen van de vrijheidsbeweging die af wilde van de koloniale overheersing, maar ook de verwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Sporen van Smaragd plaatst de ontwikkeling van de spoorwegen vooral in de context van de geschiedenis van Nederland en de koloniale ontwikkelingen in Nederlands-Indië. Het lezen van dit boek vereist geen voorkennis. Met de keuze van de onderwerpen, de foto’s en de vele illustraties en de vormgeving, neemt Pieterse de lezer mee in een andere wereld en maakt die toegankelijk.
Het Spoorwegmuseum heeft onder dezelfde titel een tentoonstelling over de spoorwegen in Nederlands-Indië die nog tot en met 10 november 2017 te bezoeken is. Een recensie van dit boek staat, als er genoeg ruimte is, gepland voor het novembernummer van Op de Rails.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


Artikelnummer:
195-0080

Elektrische locomotieven NS-serie 1600 – Sterke loc voor elk vervoer

Door Jos Burgemeester, 240 bladzijden, ingebonden, bijna 400 illustraties (foto’s, tekeningen, grafieken), Nederlandstalig. Uitgave Uquilair, bestelnummer 195-0080, prijs € 44,95. Gratis thuisbezorgd.

Opnieuw heeft Uquilair een standaard- werk uitgebracht over een materieelserie van de NS. Ditmaal staan de elektrische locomotieven van de NS-serie 1600/1800 centraal. Zoals het een goed standaard- werk betaamt, gaat de auteur uitgebreid in op dit van oorsprong van Franse ontwerp met de zo karak- teristieke neus. Een ontwerp waarvan grote aantallen locomotieven voor verschillende span- ningsoorten aan de Franse staats- spoorwegmaatschappij SNCF en andere landen zijn geleverd. De proefritten bij NS, het eventuele alternatief dat Siemens in de aanbieding had, de uiteindelijke keuze en de verschillende aanpassingen beschrijft auteur Jos Burgemeester nauwgezet. Ook de techniek, het onderhoud en de inzet van deze locomotieven komen uitgebreid aan bod. Een belangrijk onderdeel van dit werk is een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen rond de 1600, inclusief de plannen die er waren voor “een leven na de NS”. Uitgebreid wordt ook stilgestaan bij de afvoer van de locs en de verkoop aan goederenvervoerders.
Het boek bevat bijna vierhonderd foto’s, tekeningen, tabellen en grafieken. Het zwaartepunt bij deze uitgave ligt op de periode dat deze machines bij NS in dienst zijn geweest. In de inleiding stelt de auteur dat de geschiedschrijving in 2012 ophoudt en dat al gewerkt wordt aan een vervolg over het leven van deze locomotieven bij DB Cargo en andere goederenvervoerders in Nederland. Zie ook de recensie in Op de Rails van oktober 2017, bladzijde 508.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


Artikelnummer:
164-0094

Vinter’s Railway Gazetteer

Door Jeff Vinter. 168 blz. 25 x 23 cm. Engelstalig. Circa 50 kleurenfoto’s en 55 zw/w foto’s, 5 kaarten. Uitgave The History Press. Artikelnummer 164-0094. Prijs € 23,95. Gratis thuisbezorgd.

Elk nadeel heeft zijn voordeel: in Groot-Brittannië zijn 8144 mijl (ruim 13.000 km) aan spoorlijnen opgeheven, maar inmiddels is hiervan een aanzienlijk deel omgebouwd tot prachtige fiets- en wandelpaden. Dit boek stelt ze centraal. De eerste spoorlijn die voor hergebruik geschikt werd gemaakt, was de opge- heven smalspoorverbinding van de Leek & Manifold Railway in 1934. Maar de beweging voor hergebruik van voormalige spoorlijnen ging pas goed van start in de jaren zeventig, na de grootschalige sluiting van spoorlijnen onder dr. Richard Beeching, de vroegere president-directeur van British Rail. Deze sluitingsgolf was het gevolg van het sterk toegenomen autogebruik. Toen werden de eerste langere paden geopend, zoals de Downs Link in West Sussex en de Wirral Way in Cheshire. Hoeveel mijl aan spoorlijnen precies geschikt zijn gemaakt is op basis van deze gids overigens niet vast te stellen, want paden van minder dan twee mijl (drie km) zijn niet opgenomen en statistieken ontbreken.
Auteur Jeff Vinter geeft per graafschap (county) welke trajecten toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en paardrijders. De alfabetische indeling op graafschap is misschien even wennen, maar handig zijn de coördinaten van de Ordnace Survey (OS) kaarten, vergelijkbaar met onze topografische kaarten. Op de website https://osmaps.ordnancesurvey.co.uk kunt u de locatie opzoeken en kaarten kopen. De ligging van de spoorlijnen wordt op de OS-kaarten niet aangegeven, maar vaak is wel de tekst “Dismantled Railway” opgenomen. Na een beetje speuren zijn de lijnen goed te volgen. Wie meer wil weten over wandelen op oude spoorlijnen kan naar de website Railway Ramblers gaan.
Dit is overigens geen boek met spoorweghistorie, maar iedereen die in Groot-Brittannië op zoek gaat naar verdwenen spoorlijnen, doet er goed aan dit boek aan te schaffen.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


Artikelnummer:
168-0019

Slot Machines

Door David Voice, 134 blz. 21 x 29 cm. Circa 125 foto’s, 28 tekeningen en 5 kaarten. Uitgave Adam Gordon. Artikelnummer 168-0019.
Prijs € 27,50. 
Gratis thuisbezorgd.

De kabeltram was een tussenoplossing tussen de paardentram en de elektrische tram. Over het algemeen was toepassing interessant in twee stedelijke situaties: hellingrijke steden – waar de paarden- tram niet kon worden toegepast – en steden met grote vervoerstromen, waar de vervoerscapaciteit van één paarden- tramrijtuig, al dan niet met open impe- riaal, te klein was. Kabeltrams werden daarom vooral in de VS toegepast (64 bedrijven). Beide situaties deden zich daar in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw veelvuldig voor. Het Verenigd Koninkrijk stond op de tweede plaats. Er reden kabeltrams in London, Birmingham, Edinburgh, Matlock in de Midlands en in Douglas op het eiland Man.
Liefhebbers van trams raken niet opgewonden van kabeltrams. De tractie is onzichtbaar, het materieel sterk lijngebonden en de lijnvoering rigide en saai. Daarom is er weinig literatuur over dit onderwerp. Standaardwerk is The Cable Car in America uit 1971 (herdruk 1994) van auteur George Hilton, waaruit bovenstaande gegevens afkomstig zijn. Een hele pil waarin de techniek en de Amerikaanse bedrijven uitgebreid aan bod komen. Nu is er dit boek over het Verenigd Koninkrijk. Naast eerdergenoemde kabeltrams beschrijft het boek van David Voice ook twee funiculaires. Bij deze techniek zit de kabel vast aan de tram of het rijtuig. In de kabeltram kan de kabel worden losgelaten en weer vastgepakt door middel van de “grip”. Opgenomen zijn twee funiculaires: Swansea en LLandudno, waarvan de laatste nog in bedrijf is. Maar voor echte kabeltrams moet men naar San Francisco.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


 

Artikelnummer:
102-0066

Vanuit België naar Europa (deel 1)

Door Wouter Janssens, Herman van Esbroeck en Bertrand Montjobaques. 144 blz. 30×21 cm, 12 z/w en 108 kleurenfoto’s. Uitgave Nicolas Collection. Artikelnummer 102-0066. Prijs € 31,00. Gratis thuisbezorgd.

België heeft altijd een belangrijke rol gehad in het Europese treinverkeer. Van de Trans-Europ-Express (TEE)-treinen kwam meer dan een kwart in België. Door de komst van de hogesnelheidslijnen verdwenen alle klassieke internationale treinen zoals TEE en EuroCity (EC), maar veel liefhebbers denken er met plezier aan terug. Met dit boek uit de Nicolas Collection herleven die tijden weer. Het fotoboek is verdeeld in de internationale spoorwegassen van/naar België: Parijs – Brussel –Amsterdam (PBA), Parijs – Luik – Keulen, Parijs – Brussel – Keulen en Oostende – Luik – Keulen. De meeste foto’s zijn in kleur. Tractie en treinsamenstellingen variëren sterk en worden voor elke verbinding opgesomd. De treinen hebben zeker niet het uniforme beeld dat de vroegere president-directeur van de NS, Den Hollander, voorstond toen hij zijn ideeën over de Trans-Europ-Express in de jaren vijftig ontvouwde. In de jaren zeventig waren de gloriedagen van de TEE voorbij: de meeste zakenlui kozen voor het vliegtuig of de autosnelweg. De dieseltreinstellen waren toen al vervangen door getrokken treinen met meersysteemlocomotieven die niet altijd even betrouwbaar bleken te zijn. Voor de liefhebber leverde dit veel onverwachte, vervangende locs op. Voor de reizigers betekende dit waarschijnlijk vooral vertraging. De EC-treinen werden samengesteld uit voormalige TEE-rijtuigen aangevuld met tweedeklasrijtuigen. Alleen de prachtige PBA TEE-rijtuigen werden voor een deel “gedeklasseerd” (van eerste naar tweede klasse), zodat het uniforme uiterlijk van de trein nog even bleef. Er zijn al veel boeken verschenen over TEE’s, maar liefhebbers zullen dit album zeker willen aanschaffen. Het tweede deel (gepland voor 2018) zal gaan over de as Amsterdam – Brussel – Luxemburg.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct


Artikelnummer:
451-2013

Op wereldreis met Rail Away

Box met 20 dvd’s. Speelduur: 1620 min. Uitgever: EO. Artikelnummer 450-2013 prijs: € 69,99. Gratis thuisbezorgd.

De tv-serie Rail Away over treinreizen van de Evangelische Omroep bestaat inmid- dels twintig jaar. Dat wordt gevierd met deze box die bestaat uit (heel toepasse- lijk) twintig dvd’s met de beste aflever- ingen van het populaire programma: 57 stuks maar liefst met in totaal een speelduur van 27 uur. Hiervan gaan 34 afleveringen over Europa, negen over Azië en de rest over de andere continenten. Toplanden zijn Zwitserland (Rhätische Bahn, Jungfrauregio, BLS) en Groot-Brittannië met beide zeven afleveringen. In sommige afleveringen gaan de ritten over perfecte museumlijnen, bijvoorbeeld in Wales (Welsh Highland, Ffestiniog) en North Yorkshire. In andere reizen we met luxe treinen, zoals de Eastern Oriënt Express in Thailand. Brazilië komt naar aanleiding van de Olympische Spelen in 2016 uitgebreid aan bod met vijf afleveringen. In dit land rijden sinds de privatisering van het railvervoer eind vorige eeuw vrijwel geen reizigerstreinen meer. Gelukkig zijn er nog wel treindiensten voor toeristen zoals van het mijnbouwbedrijf Vale SA en interessante museumlijnen met stoom geëxploiteerd door de ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária), die in deze afleveringen in beeld komen. Maar meestal gaan we als gewone treinreizigers op stap. Recentere uitzendingen van Rail Away hebben opnames uit de cabine en helikopterbeelden. Alles afgewisseld met plaatjes van natuur- en stedenschoon. Dat levert een plezierige, ontspannen mix op voor het hele gezin. Zo wordt zelfs “de Oude Lijn” (Amsterdam – Haarlem – Rotterdam) in Nederland tijdens de bollentijd leuk. Voor wie de losse uitgaven van de serie nog niet heeft, is deze box een uitstekende kans om een representatieve selectie van de programma’s alsnog in huis te halen. Spoorhobbyisten mogen de EO dankbaar zijn: met Rail Away heeft de EO onze hobby salonfähig gemaakt!

Lees ook het interview met regisseur Gerben van Ommen in NVBS Actueel december 2016.

Gratis thuisbezorgd. Bestel Direct

Leo de Jong/Oege Kleijne


Print Friendly, PDF & Email
Leo de Jong is de vaste redacteur die in deze rubriek voor de NVBS-Winkel boeken, dvd′s, tijdschriften e.d. extra onder de aandacht brengt als daar een aanleiding toe bestaat. Als regel zijn de besproken artikelen ook in voorraad in de winkel in Amersfoort. De winkel is een verenigingsorganisatie en wordt gedragen door vrijwilligers. Zij is daarom beperkt geopend. Kijk hier voor de actuele openings- tijden. Let op: alleen NVBS-leden kunnen bestellen.

Direct lid worden van de NVBS


NOG VERKRIJGBAAR

Artikelnummer:
103-0017

Breda spoort – 150 jaar beweging in de spoorzone

door Walter van de Calseyde, 263 bladzijden, ingebonden, circa 500 illustraties, waaronder foto’s, posters, artist impressions en tekeningen. Uitgave in eigen beheer door de auteur; bestelnummer 103-0017, prijs € 29,50. Gratis thuisbezorgd.

Uitgave ter gelegenheid van de opening van het nieuwe station Breda in 2016. De subtitel “150 jaar beweging in de spoorzone” geeft al aan dat het hier niet om een klassieke historische beschrijving van het spoor in Breda gaat. De opzet is breder en minder diep dan de gemiddelde spoorwegliefhebber verwacht. Hoewel de hoofdlijnen van de geschiedenis van de verschillende Bredase stations worden gevolgd, plaatst auteur Walter van de Calseyde de historische ontwik- kelingen van de stations en hun omgeving in een bredere context. Dat maakt het boek toegankelijk voor iedereen die in de spoorzone Breda geïnteresseerd is.
Het is vooral de invloed van het spoor op de industrie en de stedenbouw die wordt beschreven. Een recensie van dit boek staat in Op de Rails van mei 2017, bladzijde 271.

Gratis thuisbezorgd.

Bestel Direct


Artikelnummer:
26-0317

Lodewijk Derens – 1880 -1956 – Nederlands eerste spoorwegfotograaf

door Guus Veenendaal en Remmo Statius Muller, uitgave De Alk, nr. 49 in de boekenreeks van de NVBS, 248 pagina’s, formaat A4, ingebonden, 250 zwart-witfoto’s en 1 tekening.
Prijs € 34,95, gratis thuisbezorgd.

Fotoboek met afbeeldingen van stoomlocomotieven in de periode van 1894 tot 1956. Lodewijk Derens was Nederlands eerste spoorwegliefhebber die relatief vaak stoomlocomotieven foto- grafeerde en een groot aantal unieke foto’s heeft nagelaten. Hoewel het zwaartepunt ligt bij foto’s van Nederlandse stoom- locomotieven, toont het boek ook dergelijke machines in de ons omliggende landen, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Een enkele keer zelfs een tram of een elek- trische trein. In Op de Rails van juli 2017 is op bladzijde 364 een recensie te lezen.

Gratis thuisbezorgd.

Bestel Direct