Nadruk op Nederland en Duitsland

Alles over klassieke beveiliging
op één website

Een van de specialismen in de railliefhebberij vormt de beveiliging. Een vermoedelijk kleine groep mensen verdiept zich in de techniek, de achtergronden en de vele voorschriften. Wie al tot die groep behoort of voor mensen die eens kennis willen maken met het fenomeen klassieke beveiliging, bestaat er de gelijknamige website. De nadruk ligt daarbij op Nederland en in iets minder mate op Duitsland.

door Oege Kleijne

Klassiekebeveiliging.com behandelt nagenoeg alles wat die oude beveiliging vorm gaf. Dat zijn niet alleen de bekende armseinen, maar het gaat ook om handelinrichtingen waarmee seinen, wissels en overwegen bediend werden, en over seinhuizen.

Een beeldschermafbeelding van Klassiekebeveiliging.com. Deze site biedt ook een groot aantal documenten en tekeningen.

‘Helaas is er in Nederland geen klassieke beveiliging meer’, verzucht Wim Vos. ‘Alleen nog bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij is die in meer of mindere mate nog origineel voorhanden. Voor het overige moet je naar het buitenland, zoals naar Duitsland, waar op nogal wat plaatsen de klassieke beveiliging nog aanwezig is. Hoewel dat wel sneller minder wordt, want er wordt volop gemoderniseerd.’

Tijdrovende klus

Wim Vos (jaargang 1951) vormt de drijvende kracht achter deze uitgebreide website die in 2008 het levenslicht zag. Niet Vos, maar Joost Notenboom was de initiatiefnemer. Later heeft Wim die tijdrovende klus overgenomen. ‘Het verschilt per week, maar een uur of twintig ben ik er gemiddeld zeker mee bezig’, weet Wim. ‘Aanvankelijk kwam ik met Joost in contact doordat ik veel foto’s van de oude beveiliging had. Later ben ik hem gaan helpen bij het uitbreiden van de site en sinds 2012 ben ik de webmaster, maar ik krijg veel foto’s en andere zaken, zoals reglementen en tekeningen, aangeboden. Daar ben ik heel blij mee.’

Niet alleen de beveiliging in Nederland staat centraal, ook die in Duitsland, waar op nog veel plaatsen klassieke beveiliging in gebruik is, zoals hier in Düsseldorf-Rath op 25 mei 2013. Foto: Wim Vos.

Duizenden foto’s

Momenteel bevat deze site alleen al 6000 tot 7000 foto’s, tientallen tekeningen, bijna 200 bedieningsvoorschriften van stations en emplacementen (inclusief tekeningen van soms al lang verdwenen sporensituaties) en filmpjes. Dit alles wordt aangevuld met fotodocumentaties van de oude beveiliging van complete spoorlijnen. De site verschaft ook veel uitleg over de werking van allerhande oude apparatuur die – waar het om Nederland gaat – alleen nog in musea of op museumlijnen te zien is. Dat beperkt zich overigens niet tot de mechanische beveiliging, ook systemen zoals het Ter Plaatse Bediend Blokstelsel en de Vereenvoudigde Centrale Verkeersleiding, die met lichtseinen werken, staan op deze website.

Bij de lijnen van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij is het oude beveiligingssysteem nog grotendeels intact gebleven na sluiting van de lijnen voor de gewone dienst. Hier een rangeersein te Simpelveld dat geen toestemming geeft om te rangeren. Foto: Wim Vos.

Fraai stuk techniek

Maar wat is er nu zo interessant aan die klassieke beveiliging? ‘Dat is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden… Het is de combinatie van de techniek – je ziet dat armseinen en wissels bewegen – en nostalgie. Ik ben al van kinds af aan spoorwegliefhebber, maar op een gegeven moment – vraag me niet wanneer en waardoor – kreeg ik interesse in de beveiliging en dat is altijd zo gebleven. Het is en blijft een fraai stuk techniek. Ik ben nog vaak in Duitsland en als je dan interesse toont voor seinhuizen, word je vaak uitgenodigd om binnen te komen. Je krijgt uitleg en maakt foto’s. En dat is heel leuk.
De laatste jaren ben ik samen met Peter-Paul van Birgelen bezig om alles rond de klassieke beveiliging van de deelstaat Nordrhein-Westfalen fotografisch vast te leggen. Dat is een enorme klus, maar we hebben al zo’n zestig procent gedaan.’

Webmaster Wim Vos in zijn werkkamer in Simpelveld. Privéfoto.

Plannen

Wim Vos heeft nog heel wat plannen met zijn website. ‘Het gaat dan vooral om uitbreidingen. Zo moet ik nog grote emplacementen, zoals dat van Amsterdam Centraal, tekenen en voorzien van de plaatsen van seinhuizen en seinen. Die teken ik in het programma Paint. Een heel tijdsintensieve klus. Daarom is het maar goed dat ik gepensioneerd ben, want anders had ik daarvoor geen tijd gehad’, lacht hij.

Oproep

Om die uitbreidingen verder gestalte te geven, is Wim nog op zoek naar foto’s van en informatie over klassieke seinen, seinhuizen, toestellen e.d. Wie dergelijke foto’s of informatie bezit en deze beschikbaar wil stellen, stuurt een e-mail ze naar info@klassiekebeveiliging.com.


Print Friendly, PDF & Email

Over de Website van de maand

In de rubriek Website van de maand besteedt NVBS Actueel aandacht aan een opvallende webpresentatie op het gebied van het railvervoer in de ruimste zin des woords en beelds. Dit kan over de hobbybeleving gaan, maar ook over sites met tips en trucs op railgebied, waarvan er geen dertien in een dozijn zijn. Lezers die menen dat hun website (of die van een ander) zich onderscheidt, kunnen zich tot de redactie wenden met een onderbouwing waarom deze Website van de maand zou moeten worden. Vooral websites met een leuk verhaal erachter zijn van harte welkom. Reacties:

Mail de redacties