Nieuw in de NVBS-bibliotheek

Het wonder van de Noord/Zuidlijn, de metro die er ondanks alles kwam

Door Bas Soetenhorst. Vijfde geheel herziene druk uit 2018, 301 pagina’s. Dit met 16 afbeeldingen en een kaart uitgevoerde boek is een vooral politieke verhandeling over de ontstaans­geschiedenis van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Verwacht van dit boek dus geen technische beschrijving van de metro, maar wel een zeer leesbaar relaas dat ruimschoots een inkijkje geeft in achterkamertjesgekonkel, halve waar­heden en zo meer.

Vergelijk je dit project met de Betuwelijn en de HSL, dan is het verschil dat bij deze beide projecten de kosten werden overschreden door aanvullende eisen en technische problemen, terwijl bij de metro in Amsterdam de kosten ook nog eens voor een groot deel overschreden werden als gevolg van gebrekkige informatie tijdens het (politieke) besluit­vormings­proces.

Lenen of reserveren: Ua-139.052


Eisenbahnen in Paris en Eisenbahnen in London

Het betreft hier twee speciale ‘bewaarnummers’ van het uitstekende Duitse tijdschrift Eisenbahn Geschichte, dat door de gelijknamige instelling uitgegeven wordt.

In beide circa 100 bladzijden tellende uitgaven komen de boven- en onder­grondse netten, stations, maatschappijen en materieel in de twee wereldsteden aan de orde. Veel goede foto’s en diverse mooi gedetailleerde kaarten geven aanvullende informatie. Ook het verleden wordt niet vergeten.

Kortom: lenen! Het al eerder uitgegeven ‘Eisenbahnen in New York’ is inmiddels ook in bestelling.

Lenen of reserveren: Sa-500.168 en Sa-481.210


Notice sur les Tramways automobiles, Système Serpollet

Het betreft hier een Franstalige brochure uit 1896 over zelfvoortbewegende (letterlijk vertaald ‘automobiles’) stoomtrams volgens het systeem Serpollet, waarbij eigenlijk de vlambuizen en de stoomketel verwisseld zijn. Dat wil zeggen, dat het tot stoom om te zetten water door buizen stroomt in een vuurkist. Diverse voor- en nadelen worden besproken en de reden dat het geen ‘blijvertje’ was, kwam waarschijnlijk doordat het vermogen van deze stoomtrams niet bijzonder groot was.

Voor technisch geïnteresseerden, die ook nog indien nodig in het bezit zijn van een Frans woordenboek, is dit een boeiend werkje over laat-19e eeuwse techniek. Het bestaat uit 32 pagina’s en zes duidelijke en mooi uitgevoerde uitvouwbladzijden. En vergeet ook niet de achterkant van de brochure te bekijken.

Lenen of reserveren: Tm-500.003


Cuba Narrow Gauge Steam

Een paar maanden geleden werd in deze rubriek het elektrische net van Hershey op Cuba (Sa-770.062) besproken.

Een volgend fotoboek met 128 pagina’s van dezelfde schrijver Thierry Nicolas, dat net zo mooi uitgevoerd is, komt nu aan de orde. Prachtige kleurenplaatjes van vrijwel allemaal Baldwin-locomotieven, die het gekapte suikerriet van de plantages via smalspoorwegen naar de fabrieken brachten, kom je in dit boek tegen. Maar ook de mensen figureren veelvuldig en geven daardoor een duidelijke ‘couleur locale’. Helaas is dit wel op een museumspoortje na allemaal voltooid verleden tijd.

Ben je dat eerste boek vergeten te lenen, neem ze dan nu maar allebei mee!

Lenen of reserveren: Sa-770.064


Rutger Ruempol

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw in de bibliotheek

Gerhard Riesthuis en Rutger Ruempol selecteren elke maand bijzondere nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek. Dit is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en dvd’s in de collectie.

Meer informatie over de bibliotheek en over het lenen van boeken vindt u op de website van de NVBS: www.nvbs.com/bibliotheek. Alleen leden kunnen boeken lenen.

Lid worden van de NVBS


Ter inzage: Köln-Bonner Verkehrsmagazin

Köln-Bonner Verkehrsmagazin is een vakblad, dat per kwartaal verschijnt en artikelen bevat met veel foto’s over het heden en verleden van het openbaar vervoer in de regio Keulen/Bonn. Omdat die regio dicht bij Nederland ligt, vormt het blad een mooie aanvulling op onze andere tijdschriften. Deze liggen gedurende het jaar ter inzage in de tijd­schriften­kamer. Na afloop van elk kalenderjaar worden de tijdschriften ingebonden en zijn ze als boek te leen.