Help het Spoorwegmuseum

Spoorraadsel

Een nieuwe rubriek in NVBS Actueel is het Spoorraadsel. In deze eerste aflevering gaat het over twee betonnen constructies langs het spoor tussen Hilversum en Baarn, nabij de kruising met de A27. Mogelijk gaat het om schuurtjes die gebruikt zijn door baanwerkers, maar dit is slechts een vermoeden. Binnenkort gaat ProRail hier de baan verbreden, en gaan deze objecten verloren – tenzij het Spoorwegmuseum vindt dat ze museale waarde hebben.

Weet jij de oplossing van dit spoorraadsel? Stuur die dan naar Tuur Verdonck, conservator Techniek en Spoorweginnovatie van het Spoorwegmuseum. Zijn mailadres: t.verdonck@spoorwegmuseum.nl


Print Friendly, PDF & Email

Spoorraadsel

Het Spoorwegmuseum heeft of krijgt regelmatig vragen waarop het geen antwoord heeft. Het moet raar lopen als er binnen de NVBS niet iemand is die zo’n vraag wel kan beantwoor­den.