Onderzoek van incidenten in het railverkeer

Hoe veilig is de trein?

Railvervoer is heel veilig maar toch gebeuren er ongelukken. Onderstaande tabel laat zien hoe die verdeeld zijn over de landen van de EU en over de diverse soorten ongelukken (botsingen, overwegen etc.).

Aantal personen gedood bij ongevallen waar railvoertuigen bij betrokken waren in de EU in 2017. Bron: Eurostat.

In 2017 vielen in het railverkeer bijna 1000 doden. In dat jaar vielen in Europa in het wegverkeer 25.300 doden (bron: www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2762_en.pdf)

In het wegverkeer vallen dus jaarlijks ongeveer 25 keer zoveel doden als samen­hangend met het railvervoer. Toch lijken spoorwegongevallen in de media relatief veel aandacht te krijgen. Misschien hangt dit samen met hooggespannen verwachtingen op het gebied van veiligheid met betrekking tot het railvervoer. In veel gevallen wordt bij spoorwegongevallen de oorzaak diepgaand geanalyseerd en worden er adviezen gegeven op grond van de onderzoeksresultaten.

Onderzoeksorganisaties

Veel landen hebben een organisatie die spoorwegongevallen onderzoekt en daarover uitvoerig rapporteert:

Nederland: www.onderzoeksraad.nl/…

België: mobilit.belgium.be/…

Frankrijk: www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/…

Duitsland: www.eisenbahn-unfalluntersuchung.de/…

United Kingdom: www.gov.uk/raib-reports

Zwitserland: www.sust.admin.ch/…

Ook buiten Europa zijn er onderzoeksinstellingen, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten: www.ntsb.gov/…

De meeste van deze instellingen onderzoeken ook ongevallen met andere transportmiddelen dan het railvervoer, met name ernstige wegongevallen en scheeps- en luchtvaartongevallen en bijna-ongevallen.

Frits van Buren


De treinramp bij Saint-Michel-de-Maurienne

Merkwaardig genoeg zijn er weinig boeken over Franse spoorweg­ongevallen. Een van de weinige boeken beschrijft het grootste spoorwegongeval in de Franse geschiedenis op 12 december 1917. Hierbij kwamen bijna 700 militaire verlofgangers om het leven.

Pallatier, Le tragique destin d’un train de permission­naires – Maurienne 12 décembre 1917, L’Harmattan, 2013. ISBN: 978-2-343-00849-3. Te koop via www.editions-harmattan.fr/…


Kan een computer afbeeldingen van negentiende-eeuwse treinongelukken vinden?

Thomas Smits, onderzoeker bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), was op zoek naar afbeeldingen van treinongelukken: ontploffende ketels, ontsporingen en botsingen. Met zijn collega’s heeft hij onderzocht of, en zo ja hoe, een computerprogramma dit werk kan overnemen. Hierover schreef hij in 2017 een blog op de website van de KB. Hierin zijn ook enige oude prenten te vinden, onder andere van een trein die wordt aangevallen door een kudde olifanten.


Print Friendly, PDF & Email

Boeken

De bibliotheek van de NVBS bezit ruim 100 boeken en rapporten in het Nederlands, Duits en Engels op het terrein van spoorwegongevallen. Niet-leden van de NVBS kunnen deze inzien in de bibliotheek van de NVBS maar leden kunnen ze uiteraard ook lenen.

Een kleine selectie van Nederlandse en Duitse boeken en rapporten is hieronder weergeven:

R.T. Jongerius, Spoorweg­ongevallen in Nederland – 1839-1993, Schuyt en Co., Haarlem, 1993. NVBS-bibliotheek: Sx-100.102. Dit boek is ook vaak tweedehands aanwezig in de NVBS-winkel (alleen voor NVBS-leden).

R. en M. van Ee, Ongevallen op Nederlands spoor, De Alk, Alkmaar, 1997. NVBS-bibliotheek: Sx-100.010

H. J. Ritzau, Eisenbahn­katastrophen in Deutschland: Band 1, Ritzau, Landsberg-Pürgen, 1979. NVBS-bibliotheek: Sx-430.008.1

H. J. Ritzau, Eisenbahn­katastrophen in Deutschland: Band 2, Ritzau, Landsberg-Pürgen, 1979. NVBS-bibliotheek: Sx-430.008.2

Spoorwegongevallenraad, Verslag van het door de Spoorweg­ongevallen­raad gehouden openbaar onderzoek naar aanleiding van de botsing op 8 januari 1962 te Harmelen Aansluiting tussen tr 464 en tr 164 El Ma, Spoorweg­ongevallen­raad, Den Haag, 1962. NVBS-bibliotheek: Sx-100.094

A. Vaughan, Obstruction Danger: Significant British railway accidents 1890-1986, Patrick Stephens Limited, Wellingborough, 1989. NVBS-bibliotheek: Sx-480.077

British Railway Disasters, Ian Allan, Shepperton, 1996. NVBS-bibliotheek: Sx-480.059