Nieuw in de bibliotheek


The Art of the Locomotive

Door Ken Boyd

Dit Amerikaanse fotoboek met 192 pagina’s bevat ‘gepimpte’ foto’s met locomotieven uit de gehele spoorweggeschiedenis van de Verenigde Staten. Stoom, elektrisch, diesel, bekende zoals de GG1, Heisler, de Galloping Goose, maar ook onbekende zaken komen voorbij, zoals een incline railway en een antiek Panama Kanaal-locje.

En zoals gezegd: gepimpt, dus dat wil zeggen: de fotograaf verandert naar believen compositie, kleuren en andere kwaliteiten met de computer om daarmee ‘kunstzinnig verantwoorde’ plaatjes te creëren. In de inleiding van 10 bladzijden toont hij voorbeelden van wat de oorspronkelijke foto was en wat hij ervan gemaakt heeft. Voor een leek als ik: wonderbaarlijk! De kwaliteit van de foto’s is zoals te verwachten van een hoog gehalte en de bijbehorende tekstuele uitleg is uitgebreid en duidelijk.

Niet alleen kijken, maar ook lezen, want de fotografische/digitale resultaten zijn voorzien van uitgebreide en heel inhoudelijke onderschriften in het Engels. Als je dit boek goed wil doornemen, ben je wel een paar avonden bezig!

Lenen of reserveren: Ka-720.047


Charly – Schmalspurbahn Luxemburg-Echternach 1904-1954

Door Jean-Paul Meyer

Een kloek boek van 25 x 35 cm en dan ook nog met 355 bladzijden. Dat past dus niet in onze standaard boekenkasten! Het is een prachtig uitgevoerd boek met de hele geschiedenis van de ‘Charly’, de volks­naam van de smalspoortrein van Luxemburg naar Echternach. Charly is de voornaam van de toenmalige directeur openbare werken Charles Rischard, de grote man bij de bouw van deze smalspoorweg.

Alles wat met deze spoorweg te maken had komt aan de orde: plannen, voor­bereidingen, bouw, exploitatie en helaas ook opheffing en sloop. Maar ook de stadstrams van Luxemburg, die over het zelfde spoor reden en ook nog de regionale Belgische ‘Boerentrams’, die ook weer over hetzelfde spoor reden, komen voor in dit magnum opus.

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s, briefkaartafdrukken, kaarten en over­drukjes van documenten. Alles in de Duitse taal. Het is een regelrechte aan­rader, maar neem wel de tijd om het tot je te nemen!

Lenen of reserveren: Sa-415.015


Beating Beeching: Britain’s Railways fight back from the Axe

The Beeching Era: Rail Atlas, Proposed – Closed – Survived

Door Robin Jones resp. Peter Waller

Dr Richard Beeching, de bejubelde en verguisde hoofddirecteur van British Railways, werd in 1961 binnengehaald om het rampzalige tij te keren, dat ervoor gezorgd had dat de schulden van het spoorbedrijf de 120 miljoen pond overschreden.

Beeching maakte een plan, waarbij het proces van sluiting van onrendabele lijnen in hoge mate werd versneld. Ook werd hierdoor geforceerd versneld afscheid genomen van stoom!

Beide boeken in de Engelse taal vertellen het complete verhaal, waarbij ‘Beating Beeching’ (130 blz.) zich concentreert op een aantal getroffen lijnen en rijk geïllustreerd de details beschrijft van gesloten of toch in stand gebleven lijnen. ‘The Beeching Era’ is een atlas (128 blz.), waarin je alle bekeken routes kunt terugvinden, met een algemene inleiding alsmede een opgave van alle getroffen lijnen.

Ons advies: samen lenen!

Lenen of reserveren: Sx-480.165 en Sx-480.166


De lijn Boxtel-Gennep-Wesel van de Noord-Brabantsch-Duitsche-Spoorweg-Maatschappij

Fotoverslag van de ontwikkeling van een grote internationale spoorlijn tot een ecologische verbindingszone 1873-2018 (185 blz.), door Rudi Liebrand.

Dit is een heel bijzonder boek. Het is een fotoverslag van een wandeling over het spoorwegtracé van Boxtel via Gennep naar Wesel. Het betreft hier de spoorbaan van de NBDS, die een onderdeel vormde van het traject Londen-Berlijn. Dat was van 1881-1914. Het was een belangrijke schakel in het internationale spoornetwerk. De groten der aarde reisden over deze lijn, maar moesten wel in grensplaats Gennep even de trein verlaten voor douane­formaliteiten.

Na 1918 verwerd de NBDS langzamerhand een lokaalspoorweg, waar niet sneller dan 60 km/u mocht worden gereden. En de laatste decennia was tussen Boxtel en Veghel alleen nog goederenvervoer met maximaal 30 km/u toegestaan.

Het is geweldig, dat na de opheffing van de lijn toch nog zoveel terug te vinden is. De uitgebreide onderschriften van de vele mooie foto’s worden afgewisseld met boeiende artikelen over de geschiedenis van de NDBS en haar gebouwen en andere ‘kunstwerken’. Oh ja, er staan ook foto’s in van vroeger, dus met stoomlocomotieven. Maar ook modernere treinen, die over delen van het tracé rijden, komen langs in dit lezenswaardige boek.

Lenen of reserveren: Sa-191.030

Wil je een compleet beeld over de NBDS krijgen, leen dan het boek De NBDS, de Vlissinger postroute van Vincent Freriks en Hans Schlieper erbij of erna.

T/m 31 juli 2019 is in Gennep een tentoonstelling te zien over 150 jaar Duits Lijntje. Lees dit bericht >>


Rutger Ruempol

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw in de bibliotheek

Elke maand selecteren Gerhard Riesthuis en Rutger Ruempol beurtelings enkele bijzondere nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek. Dit is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en dvd’s in de collectie.

Meer informatie over de bibliotheek en over het lenen van boeken.