Zoekplaatjes

Deze foto toont een bedieningstableau in een perroncabine van een metrostation in Rotterdam. De vragen zijn: welk station? Kon de perronopzichter zelf de wissels bedienen? Hoe werkte de vertrekprocedure in die tijd? De foto zou zijn gemaakt in januari 1968, kan dat kloppen?

We zien hier een deel van een metrostation. De letters: ‘Alleen toegang met ….’ zijn typerend voor de Rotterdamse metro. De tourniquets zijn al vervangen door gewone stempelautomaten. De foto zou gemaakt zijn in januari 1979. De vraag: welk station?

Deze foto van de open lorries HTM H 31 en H 32 is gemaakt op 12 september 1981. De H 31 is beladen met nieuwe betonnen dwarsliggers. Het lijkt op een spoorvernieuwingsproject. Weet iemand in welke eindlus de foto gemaakt is?

De vorige zoekplaatjes

Een defecte Rotterdamse tram. De beeldbankredactie wil graag de locatie weten en de functie van de te hulp geschoten werkauto.

Reacties kwamen van Jan Termorshuizen, René van der Beek (ROVM/Digitaal), P. van der Priem, Johan Verzijden, Edwin Timmers, Elbert Conijn en Jan Bogaarts. De locatie is de Mathenesserlaan, ter hoogte van de kruising met de Claes de Vrieselaan. Het werkvoertuig is een DAF V1600 deraillementsauto uit 1968. RET-nummer V78, in 1969 vernummerd in 4048. Meer informatie op de website van ROVM. De politie-auto links is een Chevrolet C10. De foto zal eind jaren 70, begin jaren 80 zijn gemaakt, toen lijn 8 tijdelijk over de Mathenesserlaan reed vanwege de aanleg van de metro verderop.

Nog een Rotterdamse tram: geleed Schindler-motorrijtuig 235 van lijn 3 op het Hofplein. Er is geen datum vermeld. Als vroegste datum is september 1975 gevonden, toen de serie 231-244 werd voorzien van stempelautomaten, en als laatste eind mei 1978 toen deze serie naar lijn 9 verhuisde. Misschien is er aan de sporenligging nog iets te zien. De beeldbankredactie is ook benieuwd naar de historie van de sporen op het Hofplein vanaf de eerste rotonde via de tijdelijke sporen tijdens de metrobouw, tot de grote ombouw waarna de trams niet meer altijd rond hoefden te rijden.

Volgens Jan Bogaarts zijn deze trams al eerder van stempelautomaten voorzien, maar de datum september 1975 kan wel kloppen. Hij baseert dit op een bericht in het blad HOV over het monteren van dakbellen op deze trams. René van der Beek meldt dat in september/oktober 2019 de “Railatlas Rotterdam, 140 jaar tramrails in de Maasstad” zal verschijnen, met heel veel informatie over onder andere het Hofplein en het sporenverloop door de jaren heen. Over het Hofplein is ook nu al het nodige te vinden op de website van ROVM.

Een foto uit de oorlog. In de beschrijving wordt gesproken over een ontsporing door sabotage door het verzet bij Ede met een Duitse militaire trein, getrokken door een elektrische trekkracht (drie motorrijtuigen mat ’24) op 6 september 1944.

De beeldbankredactie twijfelde over deze gegevens, maar Wim van ’t Klooster wijst op een foto in het boek “Het spoor­weg­bedrijf in oorlogstijd 1939-1945” van C. Huurman. Op bladzijde 315 staat een foto van dezelfde ravage, maar dan vanuit een standpunt verderop. Hierop zijn de drie motorrijtuigen te zien die voorop reden. Halverwege de trein reed een Franse stoomlocomotief, die na de ontsporing van het voorste deel door bleef duwen. Achter de motorrijtuigen is een buffer van een andere stoomloc te zien, hoogst­waarschijnlijk een Duitse Baureihe 52.

Deze foto van een achteruit rijdende loc 50 2731 is door Jan Vogels gemaakt. Een exacte datum en de locatie zijn niet bekend. Het is wel een foto uit het Bayrischer Wald. De datering ligt tussen begin 1964 en 1 september 1965 toen de loc in Bw Weiden was gehuisvest. Op de vraag naar de locatie kwamen geen reacties.


Nico Spilt

Print Friendly, PDF & Email

Zoekplaatje: wie het weet…

De NVBS krijgt weleens foto’s die niet of onvolledig zijn gedocumen­teerd. De beheerders van onze collectie moeten dan op basis van hun kennis te werk gaan bij het be­schrijven van zo’n foto. Soms is daar­bij hulp van anderen nodig. Bijvoorbeeld van de lezers van NVBS Actueel.

Kun jij meer vertellen over de hier getoonde foto’s? En wil je misschien meehelpen met het beschrijven van andere foto’s? Laat het dan weten!


Nogmaals: een Haagse museumtram

Een Haagse museumtram op 23 september 1989. De vraag: weet iemand de locatie en de reden voor deze rit? In het meinummer werd als oplossing gegeven: “De Haagse 36 draait van de Hofzichtlaan linksaf Het Kleine Loo op.” Maar Ton Bötticher en Peter Haagen komen onafhanke­lijk van elkaar tot de bevinding dat de tram vanaf de Hofzichtlaan het Mariahoeveplein op draait. Tegen­woordig heet dit het Aegonplein. Hier bevindt zich de eindlus van lijn 6, voor het station Den Haag Maria­hoeve.

Nogmaals: NZH-loc A15

Rob Wilders, Coördinator Archief en tentoonstellingen, NZH Vervoer Museum, geeft een aanvulling op zijn reactie in het meinummer:

In het boekje “De NZH 1” van de heren Bartman en de Swart kwam ik op blz. 16 het volgende tegen: “De locomotieven die aan de slopers­hamer ontkwamen, waren de A1 en de A15, die de toenmalige directie van de NZH aan het Spoorweg­museum schonk. In de oorlog werden beide machines door beschietingen helaas zwaar be­schadigd. Voor de A1 was herstel niet meer mogelijk, doch de A15 werd in 1965 in een van de werk­plaatsen van de Nederlandse Spoor­wegen geheel herstel en tenslotte bij de NZH in haar oorspronkelijke gedaante van RSTM 5 geschilderd om deel te nemen aan de optocht “Honderd jaar Noordwijk aan Zee” op 21 mei 1966. Na voor de ‘finishing touch” daarna nog even bij de NS te zijn terug geweest, werd zij aan het Spoorwegmuseum overgedragen.” De foto die in NVBS Actueel werd getoond, zou dus van 1965 of 1966 kunnen zijn.