Een bezoek aan de Canadian Pacific Railway

Spoorwegen in de Canadese Rocky Mountains

Marius Hekker was in juni 2019 in Canada en bracht een bezoek aan de Canadian Pacific Railway. Vooral het traject door de Rocky Mountains vormde een grote uitdaging voor de bouwers van deze lijn. In Revelstoke bevindt zich een spoorwegmuseum dat hier aandacht aan besteedt.

In de Rocky Mountains, met name ter hoogte van de passen, verlopen de routes van wegverkeer en spoorwegverkeer door het gebergtelandschap min of meer gezamenlijk over flinke afstanden. In dit geval de Canadian Pacific Railway en Trans-Canada Highway 1.

Dit artikel gaat voornamelijk over de Canadian Pacific Railway (CPR), die alleen goederenvervoer verzorgt. Voor Europese begrippen is de lengte van de goederentreinen opvallend: twee kilometer en meer is gewoon. In de Rockies zie en hoor je deze treinen vrijwel onafgebroken, nogal eens hun beurt afwachtend op een kruisingsspoor, want het bergtracé is voornamelijk enkelsporig. Het vervoer betreft veelal double-stack containervervoer met als maximale tractie twee trekkende loc’s, twee loc’s halverwege de trein en achteraan een opdrukloc.

Lange containertrein, gefilmd vlakbij het spoorwegmuseum in Revelstoke.

Last Spike

Niet ver westelijk van de Kicking Horse Pass (Werelderfgoed) in het hart van de Canadese Rockies, is het punt te vinden waar de bouwers van de Canadian Pacific Railway elkaar destijds, werkend van oost naar west en andersom, ontmoetten. Deze gebeurtenis vond plaats op 7 november 1885 in wat nu Craiggelachi heet.

Herdenkingsmonument Last Spike, Craigellachie.

Hindernissen

De aanleg van de spoorlijn kende letterlijk en figuurlijk vele hindernissen. Door technische en financiële tegenslagen kwam de aanleg stil te liggen. Door deelname van een Engelse bank onder leiding van Lord Revelstoke (naar wie de plaats Revelstoke werd vernoemd) kon het project uiteindelijk voltooid worden.

Nabij de pashoogte van de Kicking Horse Pass (hoogste punt van de spoorlijn door de Rockies) kwam tot 1909 het grootste hellingpercentage van 4,5% voor. Dit veroorzaakte veel operationele problemen (benodigde opdruklocomotieven en ongelukken).

Geïnspireerd door een bezoek aan Zwitserland om keertunnels te bekijken werd het tracé aangepast met de Spiral Tunnels (keertunnels) waardoor het maximale hellingpercentage 2,2% werd. Voor de zware en lange goederentreinen is een dergelijke helling nog steeds aanzienlijk, de treinen rijden zo ongeveer stapvoets op dit gedeelte en dit jaar vond er nog een ernstig ongeval plaats, waarbij CPR-medewerkers omkwamen.

Voor en na de bouw van de Spiral Tunnels op de Kicking Horse Pass. Op het verlaten spoorwegtracé  van 1909 werd in 1962 een deel van de Trans-Canada Highway 1 aangelegd.

Spoorwegmuseum in Revelstoke

In het reeds genoemde nabij gelegen Revelstoke (waar ook een goederenstation is) bevindt zich het spoorwegmuseum, voornamelijk gewijd aan de historische gebeurtenissen rond de aanleg van de spoorlijn en de exploitatie. Onderstaande foto’s in het prachtige houten gebouw en op het buitenterrein geven een impressie.

Metershoge sneeuw in de winter is normaal.

Website van het Revelstoke Museum and Archives: www.revelstokemuseum.ca

Tekst en beeld: Marius Hekker, juni 2019


Print Friendly, PDF & Email

Spoorlijnen in Canada

Canada heeft twee grote spoorweg­maatschappijen: de Canadian Pacific Railway (CPR) en de Canadian National (CN). Beide verzorgen het transatlantische goederenvervoer door Canada, met uitlopers tot in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn in Canada tientallen kleinere maat­schappijen actief.

De lijnennetten van de Canadian Pacific Railway en de Canadian National. Bron: Wikipedia.


Yellowhead Pass

Aanvankelijk was het de bedoeling de lijn van de Canadian Pacific Railway aan te leggen via de noordelijker gelegen Yellowhead Pass, die minder hoog is, 1131 meter versus 1627 meter van de Kicking Horse Pass. De route via de laatste was korter, daarom werd uiteindelijk voor deze route gekozen. Later kwam er alsnog een spoorlijn via de Yellowhead Pass, waar nu goederen­treinen van Canadian National (CN) rijden.

VIA Rail verzorgt het personen­vervoer met onder andere de Rocky Mountaineer.

Hieronder foto’s van station Jasper, dat ten oosten van de Yellowhead Pass ligt in het Jasper National Park: wachtkamer en buiten. Saillant detail, maar bekend in Jasper National Park: je kunt beren tegenkomen, aangezien het park “bear country” is. En dat lukte auteur ook een stukje buiten Jasper.