Nieuw in de bibliotheek

Een greep uit de vele boeken en andere publicaties die je kunt bekijken of – als je lid bent – kunt lenen in de bibliotheek van de NVBS.


International Exhibition Railway Transport ’86
USSR Exhibits

Dit kloeke rijkgeïllustreerde boekwerk (A4 plus) met 250 bladzijden is de catalogus van de grote railtentoonstelling in Moskou die in 1986 gehouden werd. Gelukkig is de tekst tweetalig: Russisch en Engels.

Achtereenvolgens komen aan bod: locomotieven, motoren en hun test­installaties, wagens en test­apparatuur, boven­bouw, beveiliging, stroom­voorziening, automatisering en communicatie­apparatuur, reizigers­informatie­systemen en tenslotte metro­besturings­apparatuur.

Dit interessante boek heeft ook nog prachtige kleurenpagina’s aan het begin van elk hoofdstuk met een illustratie van een (bekende?) Russische loc. De tekst bevat veel detailinformatie, die weliswaar 35 jaar oud is, maar toch zeer recent oogt.

Aan te raden vanwege zijn unieke karakter!

Plaatsnummer Ci-550.003


The Big Dig – Archaeology and the Jubilee Line Extension

Bij de uitbreiding van de Jubilee-lijn van de Londense Underground werd de tunnel diep geboord onder de oudste delen van Londen. Hierbij werden ook nog resten van Romeinse nederzettingen opgegraven waar nu de Big Ben en de Houses of Parliament staan. De route is globaal van Greenpark via Big Ben langs de zuidoever van de Thames en bij Canary Wharf afbuigend naar het noorden tot Stratford.

Op de plaatsen waar stations gebouwd werden, werden door die ‘vroeger bewoonde bodemlagen’ in- en uitgangen voor de metro uitgegraven. Daarbij zijn vele vondsten gedaan uit tijden van weleer. En gelukkig kregen de archeologen de tijd om een en ander te onderzoeken, dan wel monsters op te graven te bewaren en in kaart te brengen.

Dit boek in A4-formaat in de Engelse taal telt slechts 44 bladzijden, maar geeft een goed beeld van Londen onder de grond en in het verleden. Maar op een paar ingetekende minuscule metrotreinstellen na, alleen maar om aan te geven waar de metrobuizen liggen, kom je niets spoors tegen. Het gaat meer over de geschiedenis van vroeger dan over de technische aanleg van de metro. Dus een geheel ander boek, toch maar komen lenen.

Plaatsnummer Ua-480.075


Our Railways – their Origin, Development, Incident & Romance

Dit – je kan wel zeggen – standaardwerk uit 1894 (!) in twee delen van respec­tieve­lijk 556 en 595 bladzijden behandelt de opkomst van de spoorwegen in Engeland.

Behalve de ontstaans­geschiedenis van de spoor­wegen in Groot-Brittannië beschrijft John Pendleton in het eerste deel de grote lijnen en maat­schap­pijen in het oude Engeland, en in het laatste hoofdstuk ook daarbuiten, in Schotland.

Het tweede deel begint met de romantiek van reizen per trein in de negentiende eeuw. Daarna volgen vele onderwerpen zoals speciale excursietreinen, vreemde trajecten, zoals bijvoorbeeld op de Vesuvius-vulkaan en in Palestina, maar ook bijzondere fenomenen zoals de hond genaamd ‘Help’, die geld inzamelt voor slachtoffers van spoorwegongelukken. Weer een andere hond rent voor elk vertrek naar de locomotief en blaft om de passagiers te manen om in te stappen.

Ook serieuze onderwerpen over snelheid, bruggenbouw en incidenten worden vlot beschreven, ondanks dat deze boeken 125 jaar geleden geschreven zijn. Het zijn nu in de 21ste eeuw nog steeds lezenswaardige boeken, nu eens zeer informatief, dan weer echt onderhoudend. En dan heb ik de naar schatting meer dan honderd prachtige tekeningen per deel nog niet eens vermeld. Meer dan 1100 bladzijden, dus neem er de volle tweemaands leentermijn voor.

Plaatsnummers Sa-480.451.1 en Sa-480.451.2


London to Paris in ten minutes, the Eurostar story

Geschreven door Jeanne Griffiths in 1995. Dit boekje met slechts 63 pagina’s behandelt in vogelvlucht de historie, bouw (1987-1994) en ingebruikname van de Kanaaltunnel, inclusief beschrijving van de treinen.

Dat het 200 jaar heeft geduurd om plannen voor de tunnel te ontwikkelen en uit te voeren wordt in de inleiding beschreven. Daarna in korte bondige hoofdstukken aanleg, techniek, trein­stellen, dienstuitvoering en opleiding. Verder wordt ook nog even stilstaan bij routes en stations.

Een uitermate informatief boekje met interessante foto’s, dat je in één avond uitleest!

Plaatsnummer Sa-400.169


Berühmte deutsche Lokomotiven

Op het eerste gezicht ben je geneigd te zeggen: “Voegt zo’n boek nog iets toe aan de boeken over dit onderwerp?” En het antwoord is: jazeker, want in 125 blad­zijden komen alle bekende en iets minder bekende stoom-, diesel- en elektrische locomotieven rijk geïllustreerd langs.

De informatieve teksten van Herbert Schleich en Heribert Steingass vullen je kennis van Adler tot ICE Experimental weer even aan. Het gaat dan over 28 stoomlocs, 9 diesellocs en 19 elektrische locomotieven, inclusief de motorwagen van de eerste, experimentele ICE.

De foto’s zijn van redelijke kwaliteit, maar de allesomvattendheid of, om maar een modern woord te gebruiken, inclusiviteit geeft duidelijk de meerwaarde aan van dit boek. Een uurtje bladeren en lezen en je kennis is weer even opgefrist!

Plaatsnummer Sm-430.742


Rutger Ruempol

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw in de bibliotheek

Elke maand selecteren Gerhard Riesthuis en Rutger Ruempol enkele bijzondere nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek. Dit is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en andere publicaties in de collectie.

Over de bibliotheek

Algemene informatie
Openingstijden *
Collecties
Plaats­nummer­s

* De bibliotheek is, net als de winkel en het archief, voorlopig gesloten. Donderdagmiddag 21 januari 2021 is de eerste keer dat je hier weer terecht kunt.