Nieuw in de bibliotheek

Een greep uit de vele boeken en andere publicaties die je kunt bekijken of – als je lid bent – kunt lenen in de bibliotheek van de NVBS.


De spoorwegbriefkaarten van Nederland

Dit boekje is geschreven door C. Stapel. Het is in 1988 als nr. 22 verschenen in de reeks Posthistorische Studies. Voor jonge lezers: briefkaarten waren kaarten met een opgedrukte postzegel die gebruikt werden voor korte mededelingen en die zonder envelop verstuurd werden via de post. Dat kon tegen een lager tarief dan een brief in een envelop.

De officiële naam van deze spoorweg­briefkaarten is “Kennisgeving van aankomst”. Het was lange tijd mogelijk goederen en pakketten (‘stukgoederen’) per trein te versturen. Vanaf het aankomststation werd een spoorweg­briefkaart aan de geadresseerde gestuurd om hem te laten weten dat op het station iets was aangekomen. Spoorweg­briefkaarten hebben in Nederland ongeveer 100 jaar bestaan, van 1871 tot dat ze rond 1970 min of meer geruisloos verdwenen. De telefoon had ze overbodig gemaakt.

Het boekje van 100 pagina’s bevat 53 afbeeldingen en een lijst van bekende spoorwegbriefkaarten.

Plaatsnummer Ka-100.128


Die vergessene Eisenbahn. Eine Reise in die Geschichte der albanischen Eisenbahn 1916-2020.

Het boek van Romano Mölter begint met een verslag van een reis die de auteur in augustus 2010 per trein maakte van Vlorë in het zuiden naar Progadeç in het noorden en weer terug. Uit de beschrijving die Mölter van de reis geeft, blijkt dat aan de Albanese spoorwegen veel mankeert. De infrastructuur en het materieel zijn slecht.

Na een overzicht van de geschiedenis van Albanië en de smalspoorbanen aangelegd door de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog volgt een hoofdstuk over de normaal­spoor­lijnen aangelegd na de Tweede Wereld­oorlog. De titels van de paragrafen zijn: 1947-1949 Geburt der albanischen Eisenbahn; 1963-1985: Das Netz expandiert; 1986-1996: Der Schwanen­gesang; 1997-2013: Überleben; Über 2013: Recht auf Zukunft. Deze titels zeggen veel.

Hoe de toekomst zal zijn is ongewis, sinds 2018 is er wel wat goederenvervoer met relatief modern materieel op nieuwe of verbeterende infrastructuur. Het boek bevat veel foto’s, de meeste zijn na 2010 gemaakt door de auteur.

Plaatsnummer Sa-537.003


Pacific Slope Railroads from 1854 to 1900

George B. Abdill is de maker van dit boek dat vooral een fotoboek is met tekst. Het geeft een beeld van de vele spoorweg­maat­schappijen in en aan weerszijden van de Rocky Mountains in het westen van de Verenigde Staten. De teksten gaan over gebeurtenissen bij afzonderlijke maat­schappijen.

De circa 300 foto’s zijn duidelijk uit de tijd dat fotograferen nog bijzonder was: overal mensen die ook op de foto wilden.

Plaatsnummer Sa-720.746


Der Berliner Aussenring

Een boek geschreven door Bernd Kuhlmann en verschenen in 1997.

Sinds het begin van de twintigste eeuw werd in Berlijn gesproken over het aanleggen van een tweede ringspoorweg om de stad, de Außenring (buitenring). Al tussen 1851 en 1875 was een binnenring aangelegd om de vele kopstations met elkaar te verbinden. Vooral voor het (doorgaande) goederenvervoer waren deze ringbanen van belang.

Na de deling van de stad in een oostelijk (DDR) en westelijk deel (BRD) wilde de DDR een ringlijn die geheel op het grond­gebied van de DDR lag. In 1950 verbood de DDR binnenlands verkeer via West-Berlijn. Het betekende dat voor treinen van Oost-Berlijn naar plaatsen ten westen van Berlijn de reizen drie tot vier maal zo lang werden en ten dele over enkelspoor met krappe bogen voerden.

Dit boek geeft gedetailleerd met vele foto’s en tekeningen van emplacementen de bouw van en het bedrijf op de Berliner Außenring weer.

Plaatsnummer Ua-430.021


Gerhard Riesthuis

Print Friendly, PDF & Email

Nieuw in de bibliotheek

Elke maand selecteren Gerhard Riesthuis en Rutger Ruempol enkele bijzondere nieuwe aanwinsten in de NVBS-bibliotheek. Dit is slechts een greep uit de veelheid aan boeken en andere publicaties in de collectie.

Over de bibliotheek

Algemene informatie
Openingstijden*
Collecties
Plaats­nummer­s

* In verband met de corona­maatregelen is de bibliotheek tijdelijk gesloten.