Zoekplaatjes

Wederom een aantal foto’s waar we graag meer informatie over krijgen. Reacties, graag met het fotonummer erbij, zijn welkom via nieuwsbrief@nvbs.com.

SPANS1568. Loc NS 1313 met koninklijke rijtuigen op een onbekende locatie. Ook de datum en de fotograaf zijn onbekend. Er is alleen een afdruk, dus geen dia of negatief. Wie kan hier meer over zeggen?

DIA002-03-11. Deze foto van meetvoertuig 3032 “Jules” is gemaakt door J.W. Schogt op 6 maart 1995. Waar is dit?

DIA167074-99-19. Hans Klomp fotografeerde locomotief ACTS 1254 met een lange sleep rijtuigen van de SBB. De locatie is niet bekend. Ook de datum en de aanleiding van deze rit zouden we graag weten.

DIA167074-328-50. Een foto gemaakt door Hans Klomp van containertrein 60244 (Kijfhoek-Onnen) in de herfst van 2002. Waar?

DIA167074-999-06. Nog een foto van Hans Klomp, die altijd karig was met het noteren van gegevens. We zien een DM90-treinstel met een rangeerrobot, waar­schijn­lijk voor een wasmachine. Waar is dit? Ook een idee over de datering is welkom.

De vorige zoekplaatjes

SPANS-Wmd03. Dit type ansicht werd veel uitgegeven met verschillende plaatsnamen en teksten. Op de vraag om meer informatie zijn geen reacties gekomen.

SPANS-Mes12. Sjef Janssen meldt dat deze foto is gemaakt in Meerssenerbroek; gelegen aan de zuidoost-kant van Meerssen. Tot daar strekt zich het plateau van Margraten uit waarin veel mergel voorkomt. Er zijn tientallen, veelal zeer kleine groeves geweest. De groeves in Meerssen waren – blijkens een inventarisatie van de Hoofd-Ingenieur der Mijnen – in 1928 niet meer aanwezig. Van 1917 tot 1920 was in Meerssen een spooraansluiting in gebruik voor de afvoer van kalk/mergel. De spoorlijn is nog enkele jaren blijven liggen doch rond 1924 opgebroken.  Op de foto staat een gebouw dat ook terugkomt op een foto in het boek “Neder­landse Industrie­locomotieven” van Hans de Herder op pagina 70.

De voormalige trambaan in Losser in april 2021. Foto: Jan Keppels.

SPANS-Los03. Op een ansicht uit de jaren 30 is het spoor van de tramweg Oldenzaal–Gronau te zien in Losser. Dennis te Dorsthorst en Jan Keppels laten ons weten dat deze foto is gemaakt ter hoogte van de huidige rotonde Gronause­straat/Arendstraat/Staring­straat, kijkend in de richting van Gronau. De benzine­pomp rechts was van garage Schorfhaar. Ton Dijkers meldt dat deze foto ook staat op blz. 89 van het boekje “Op en om een klein stationnetje” door G.E.Th. van Slageren, in 2003 uitgegeven door de Stichting Historische Kring Losser. Het boekje bevindt zich in de bibliotheek van de NVBS: Sa-117.004.

SPANS-Hrl033. Sjef Janssen meldt dat dit de Domaniale Mijn in Kerkrade is. Het gebouw in het midden is de wasserij waar kolen en gesteente werden gescheiden. De kolen werden afgevoerd per spoorwagen, het gesteente ging over de brug naar het steenstort. Links bij de schoorstenen is schacht Willem I zichtbaar die in 1961 nog gemoderniseerd werd. De met stoom aangedreven installatie werd toen vervangen door een elektrische ophaalinstallatie. In 1969 sloot deze mijn. De foto is genomen vanaf de noordkant van de mijn, kijkend naar het zuidoosten. De fotograaf stond op een plaats ten noorden van de huidige Domaniale Mijnstraat die op het voormalige mijnterrein is aangelegd. De opname is waarschijnlijk rond 1930 gemaakt.

SPNSP4731. Op de voorzijde van deze foto staat een stempel van de Rijks­filmkeuring en op de achterzijde een stempel van Presse Bild Zentrum en de datum 9 juni 1948. Zowel Marc Schmitz als Vasco de Cocq betwijfelen of de foto op deze datum is gemaakt. Zij vermoeden dat het een foto uit de oorlog is, gelet op de verduisterde frontseinen en de betimmering rond verschillende delen van de locomotief, bedoeld om bevriezing tegen te gaan. Dat zou kunnen duiden op inzet achter het Ostfront. De locomotief is van de Baureihe 57 (Pruisische G10).


Hans de Haan (fotoselectie), Nico Spilt (tekst)

Print Friendly, PDF & Email

Zoekplaatje: wie het weet…

De NVBS krijgt weleens foto’s die niet of onvolledig zijn gedocumen­teerd. De beheerders van onze collectie moeten dan op basis van hun kennis te werk gaan bij het be­schrijven van zo’n foto. Soms is daar­bij hulp van anderen nodig. Bijvoorbeeld van de lezers van NVBS Actueel.

Kun jij meer vertellen over de hier getoonde foto’s? Mail dan naar nieuwsbrief@nvbs.com. Wil je op meer foto’s reageren, dan liefst in aparte mailtjes.


Tram in Berlijn

Van David van der Spek kwam een reactie op een in het maartnummer gepubliceerde oplossing. DIA012-3938 is niet gemaakt bij de halte Rosenthaler Platz (daar kwam lijn 2 in 1995 ook niet langs). Uit een vergelijking van de gevels met Google Streetview blijkt dat de dia gemaakt is in de Torstrasse tussen de kruising met de Prenzlauer Allee en de halte Rosa-Luxemburg-Platz.