En nog even dit…

samenstelling: Oege Kleijne


Afscheid als eindredacteur

Na bijna twee jaar eindredacteurschap van NVBS Actueel kan ik deze ontzettend leuke vrijwilligersjob niet meer voortzetten door tijdgebrek. Dit is dan ook de laatste editie die ik in die functie uitgeef. Uiteraard blijf ik aan de NVBS verbonden en zal ik de vereniging voorzien van communicatieadviezen, hetgeen minder tijd kost.
Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om allereerst de lezers te bedanken voor de positieve reacties, de aanvullingen, de vele oplossingen op de zoekplaatjes en ook de talrijke suggesties voor rubrieken en voor andere adviezen en railtips die ongevraagd binnenkwamen. Dat was echt genieten, zeker omdat het contact met de lezers erg leuk is.
Uiteraard maak je een digitale nieuwsbrief niet alleen. Langs deze weg wil ik iedereen van de redactie en de vele vaste en incidentele medewerkers bedanken voor de prettige samenwerking en inzet, en zeker ook de medewerkers van de Dienst Ondersteuning Informatievoorziening die de overgang hebben mogelijk gemaakt naar WordPress en nagenoeg alle kinderziekten hebben weten te verhelpen.
Nico Spilt neemt de eindredactie van het decembernummer voor zijn rekening. Onder de rubriek “Vacatures” staat een oproep om in mijn voetsporen te treden. Ik kan het van harte aanbevelen voor wie tijd overheeft, maar enige ervaring in zo’n functie is ook gewenst.

Met een hartelijke, spoorse groet,
Oege Kleijne

De historische tram van het Belgische Thuin komt uitgebreid aan bod in de uitzending van Eisenbahn-Romantik. Op de foto het motorrijtuig 10308 uit 1942 van de ASVi op 18 september 2016 aan het eindpunt in Thuin – Ville-Bas. Foto: Frits van Buren.

Even ontspannen…

Het Duitse televisieprogramma Eisenbahn-Romantik heeft onlangs in een uitzending aandacht besteed aan het Belgische Thuin, waar onder meer een elektrische museumtram rijdt. Hoewel een deel van de Nederlandse televisiekijkers deze uitzendingen niet kan ontvangen, kan dit toch worden bekeken, want  de Südwest-Deutsche Rundfunk heeft de uitzending nu ook op YouTube gezet. En komt Thuin u vaaglijk bekend voor, dan kan dat kloppen. NVBS Actueel heeft in oktobereditie van 2016 een Vakantietip aan dit kleine schilderachtige stadje plus het historische railvervoer gewijd.

Print Friendly, PDF & Email

En nog even dit…

In “En nog even dit…” staan aanvullingen op eerdere artikelen in NVBS Actueel, correcties op eventuele fouten en onvolkomenheden en andere zaken die niet in de vaste rubrieken thuishoren. Ook doet de redactie oproepen. Daarnaast komen reacties van lezers in deze rubriek, voor zover die een aanvulling of correctie vormen op eerder verschenen berichten in NVBS Actueel.