Nieuws uit & over de NVBS

De ferroequinologist

U kent ze wel. Misschien bent u er zelf wel een. Mannen (en een enkele vrouw) die zich tot op de draad laten natregenen terwijl ze op een speciale trein staan te wachten die twee uur vertraging blijkt te hebben. Op feestjes wordt u vreemd aangekeken als u vertelt dat u dit leuk vindt. Maar de oplossing is eenvoudig: u zegt voortaan dat u ferroequinilogist bent.

Het leuke van onze hobby is dat die zoveel mogelijkheden biedt. De een koopt een kapmes en gaat op zoek naar verdwenen lijntjes. Een ander moet de vloer van zijn huis verstevigen omdat anders zijn boekenkast er doorheen zakt. Kortom: heel veel doelgroepen die we als NVBS Actueel zo goed mogelijk willen bedienen.

We hopen dat dit ook met dit eerste nummer van het jaar weer is gelukt. U vindt hierin allerlei interessant nieuws over activiteiten van de NVBS, aangevuld met tips over boeken, reizen en andere wetenswaardigheden.

Oh ja, een equinologist is iemand die geïnteresseerd is in paarden. Een ferro­equinologist is dus iemand die het ijzeren paard bestudeert.

Nico Spilt


Het jaar van de vernieuwing

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2018 hield Gerrit Nieuwenhuis, voorzitter van het hoofdbestuur van de NVBS, een korte speech. Hieronder een samenvatting.

foto: Sjoerd Bekhof

Terugkijkend op 2017 kunnen we vaststellen dat er veel is gebeurd binnen de vereniging, aldus Gerrit. Zonder de vele actieve vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Denk aan de redacties van Op de Rails en NVBS Actueel, of aan de Stichting NVBS Railverzamelingen en de Stichting NVBS Excursies, die ook weer veel werk hebben verzet. Denk aan de winkel met hopelijk weer een mooi financieel resultaat voor onze clubkas, of aan de bibliotheek met zijn schat aan boeken.

In 2017 hebben we ook een nieuwe afdeling Ledenservice en Communicatie opgezet, die allerlei activiteiten aan het ontplooien is. Verder zijn er diverse commissies actief, zoals de huisvestingscommissie, de boeken- en filmcommissie, de kascommissie. En we hebben zelfs een commissie waarvan we hopen dat die niets te doen krijgt: de geschillencommissie.

Belangrijk zijn ook de vele afdelingen in het land, die avonden organiseren en ervoor zorgen dat onze leden met elkaar in contact komen. Helaas heeft een van deze afdelingen moeten besluiten om aan het eind van 2017 te stoppen. Dat was Tilburg, waar nog maar vier of vijf mensen de bijeenkomsten bezochten. Het bestuur van de NVBS is in overleg met een aantal omringende afdelingen om hier een oplossing voor te vinden.

Over de ontwikkeling van het ledenbestand zei Gerrit dat we jammer genoeg nog steeds wat aan het teruglopen zijn. Het is niet dramatisch, maar we zien wel dat de NVBS een wat grijze organisatie is geworden. De gemiddelde leeftijd gaat omhoog en dat betekent ook dat we elk jaar een aantal mensen moeten missen. Het is gebruikelijk om aan hen aandacht te besteden in de ledenvergadering, maar Gerrit wilde in zijn speech toch vier mensen noemen die veel voor de NVBS hebben betekend en die in 2017 zijn overleden.

Ten eerste Jan de Jongh, die over een enorme kennis beschikte en veel heeft gepubliceerd. Verder Jan van Hartesveldt, die onder andere zeer actief is geweest voor de winkel. Begin december is Pleun Benard overleden, die het bestuur vanwege zijn vele verdiensten, onder andere als organisator van excursies en als penningmeester van de NVBS, had willen benoemen tot erelid, wat helaas dus niet meer mogelijk is. En tot slot Anton Schultink, recent overleden, die heel actief is geweest in verschillende commissies en binnen de afdeling Apeldoorn.

Na deze terugblik ging Gerrit in op de plannen voor 2018. Dit wordt het jaar van de vernieuwing. We gaan niet stoppen met de dingen die we nu doen, maar we gaan ze wel mooier en beter doen. Een van de zaken die we gaan vernieuwen is onze website. Dat is een groot en ambitieus project, waarover vele discussies zijn gevoerd. Op maandag 8 januari is de kick-off van dit project met het bureau Emendis dat de nieuwe website gaat bouwen. Het project wordt vanuit de NVBS begeleid door een projectgroep onder leiding van Sander Mayer. Het doel is dat we de nieuwe website in juli kunnen presenteren.

De vernieuwing van onze website is nodig omdat we hebben gezien dat zo’n site een jaar of vijf, zes meegaat. Aan de website willen we ook een aantal nieuwe functies toevoegen. De website moet ook veel opener worden naar onze leden en naar onze buitenwereld. We willen bijvoorbeeld dat de leden meer zelf kunnen doen, bijvoorbeeld laten zien wat voor foto’s ze hebben gemaakt. Ook willen we een koppeling maken met Facebook. De redactie van Op de Rails onderhoudt nu al een Facebook-pagina waarop veel actueel nieuws wordt getoond, maar daar willen we veel meer mee doen; we willen vooral ook laten zien wat we zelf doen als vereniging.

In dit jaar van de vernieuwing gaan we ook werken aan een goed communicatie­beleid, vervolgde Gerrit. We willen een bepaalde boodschap uitstralen; we willen laten zien wat je als lid van onze vereniging kunt doen. Daarbij richten we ons vooral op jongeren. Dat is een grote doelgroep, die gewend is om met camera’s achter treinen aan te lopen en waarin ook veel kennis zit. We willen een nieuw publiek bereiken en nieuwe leden trekken, dat is voor ons echt van belang.

Apart genoemd moeten worden onze externe contacten. Die hebben we de afgelopen jaren eigenlijk een beetje verwaarloosd. Het is belangrijk dat we als NVBS bekend zijn bij de partijen in de markt, denk aan spoor- en tramweg­maatschappijen. Daar willen we ook dingen mee organiseren. Een voorbeeld hiervan is de studiedag op 8 maart over de Betuweroute (zie verderop – red.). We hopen met al deze partijen een beter contact te krijgen. En laten we vooral niet de museumbedrijven vergeten, die voor onze hobby ook van groot belang zijn.

Ik hoop dat iedereen mee wil werken aan onze vernieuwing, zei Gerrit tot besluit. Het jaar van de vernieuwing is niet iets van alleen het bestuur of van een projectgroep, het is iets wat we met zijn allen moeten doen. Laten we van 2018 een mooi verenigingsjaar maken!

opgeschreven door Nico Spilt, foto Sjoerd Bekhof


Komende activiteiten

Winkeluitverkoop

Op zaterdag 17 februari 2018 vindt de jaarlijkse uitverkoop van de NVBS-winkel plaats. De winkel is voordien ook verschillende keren geopend. Voor openings­tijden en andere informatie klik hier.

Veiling

Er zijn plannen om weer een veiling te organiseren. Heeft u spullen die u te koop wilt aanbieden? Neem dan contact op met Karel Hoorn of Karel van Ipenburg. Dat kan ook tijdens de winkeluitverkoop op 17 februari. Neem een beschrijving en liefst ook foto’s mee. Er is in Amersfoort geen opslagmogelijkheid voor kavels. De datum van de veiling wordt vastgesteld zodra er voldoende kavels zijn ingebracht. Voor contactgegevens en veilingregels klik hier.

Studiedag over de Betuweroute

Op donderdag 8 maart 2018 vindt in het Railcenter in Amersfoort een studie­middag plaats over de Betuweroute. Deze dag wordt georganiseerd door Railforum, Rail Cargo Information Netherlands en de NVBS. Leden van de drie organisaties kunnen gratis deelnemen. Meer informatie over deze dag komt in het februarinummer van Op de Rails.

Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 7 april 2018 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVBS plaats. Dit keer in de Flora in Boskoop. Nadere informatie volgt. Vooraf­gaand aan deze ALV kunt u deelnemen aan een speurtocht door de Haarlemmer­meer, zie het bericht van de SNE.

Railjournaal

Zaterdag 21 april 2018 presenteert het Railtheater Amsterdam het jaarlijkse railjournaal. In NVBS Centraal in Amersfoort kunt u dan de 48e editie van dit filmische jaaroverzicht zien. Hierin worden nieuwsfeiten bij spoor- en tram­bedrijven in binnen- en buitenland uit de periode 1 december 2016 t/m 31 december 2017 belicht.


Nieuwe website voor de NVBS

De website van de NVBS wordt dit jaar geheel vernieuwd. De huidige website is aan het eind van zijn technische en economische levensduur. Met de nieuwe site krijgen de leden op een eigentijdse manier toegang tot alle gegevens. Zo komt er een geïntegreerde zoekfunctie die over de hele website werkt. Ook komt er een nieuwe, moderne webshop.

De website zal aansluiten op de verschillende sociale media. De nieuwe website is er niet alleen voor de leden, maar zal zich nadrukkelijk ook richten op degenen die nog geen lid zijn.

Na een uitgebreid selectieproces, waarbij verschillende leveranciers waren betrokken, heeft het hoofdbestuur van de NVBS op 15 december 2017 opdracht gegeven aan Emendis in Veenendaal om de nieuwe website te bouwen. De mening van een klankbordgroep heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Deze klankbordgroep, die de komende tijd nog wordt uitgebreid, bestaat uit vertegen­woordigers van diverse onderdelen van de NVBS.

De bouw van de nieuwe website vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een projectgroep, waarvan Sander Mayer de projectleider is. Deze projectgroep zal voor de verschillende onderdelen van de nieuwe website subgroepen formeren uit alle geledingen van de NVBS. Het project is op 8 januari 2018 van start gegaan. Het streven is om de nieuwe website op 1 juli in de lucht te hebben.


Duizendste bezoeker bij de afdeling Den Haag

Evenals in 2016 heeft de afdeling Den Haag in 2017 kans gezien om in een jaar tijd meer dan 1000 bezoekers te trekken. Even leek het erop dat dit aantal al op de bijeenkomst van 11 december zou worden gehaald, want de 41e bezoeker van die avond zou de 1000e zijn en gemiddeld zitten we rond de 50… Maar de sneeuwval van die dag gooide roet in het eten. Ondanks dat de trams van de HTM vrijwel allemaal bleven rijden, durfden toch slechts 13 mensen – en gelukkig ook de presentator (uit Gouda) – de gang naar de bijeenkomst te wagen. Opvallend was trouwens dat de grote meerderheid van de bezoekers die avond van buiten de stad kwam. Maar het werd qua aantal bezoekers dus een diepterecord.

Uiteindelijk zou dan toch op de laatste bijeenkomst van het jaar, de traditionele varia-avond op 28 december, het getal van 1000 gehaald gaan worden. Roos Bongers was de gelukkige en zij werd door ondergetekende welkom geheten met een bloemetje en een cadeaubon van de NVBS Winkel in Amersfoort. Met 66 bezoekers was die avond weer zodanig goed bezocht, dat we in totaal voor 2017 toch op 1038 zijn uitgekomen. Ter vergelijking: in 2016 was er één avond minder en waren het er 1042. Behalve de duisendste bezoeker hebben we ook de meest frequente bezoeker die geen lid is van de NVBS in het zonnetje gezet: Cees Kriek uit Leidschendam kreeg het jubileummagazine ‘Mensen in de NVBS, 1931-2016’ en de NVBS-kalender voor 2018 uitgereikt.

Paul Muré


Fotorondzendingen

Deelnemers aan de fotorondzendingen ontvangen negen keer per jaar een doos met circa 160 foto’s die ze kunnen bekijken. De meeste foto’s zijn ook te bestellen via het fotobureau van de NVBS. Na enkele dagen moet de doos naar de volgende deelnemer worden gebracht of gestuurd. In januari is doos 616 in circulatie gebracht. Hierin weer een achttal onderwerpen waar we er hier vier uitnemen, elk met een foto:

1. Per trein van Winterswijk naar Arnhem. Hier te Gaanderen loc NS 2253 met trein 7766 op 13 mei 1982. Compleet met energiewagen! De foto is van Rob Freriks.
2. Per Amsterdamse tram van Centraal naar het Muntplein. Jammer van die bovenleidingmast, maar daarachter op het Muntplein zien we trams van de GVB-lijnen 24, 25 en 5. En heel veel mensen. Een repro van Karel Hoorn; de foto werd geschoten op 11 oktober 1948.
3. Het Duitse museumbedrijf de Selfkantbahn, niet ver van de Nederlandse grens, rijdt met stoom. Hier passeert trein 13 getrokken door loc 101 de losse loc 46. Dit gebeurde op 20 april 2014; foto van Rob Freriks.
4. De SNCV-lijn 63 reed vanaf Charleroi Sud eerst naar Gosselies en verder via Courcelles naar Fontaine- l‘Évêque. Op de foto rijdt tram 9128 in de Rue Général de Gaulle in Courcelles en slaat rechtsaf de Rue A.Carnière in. De foto van Rob Voogel werd gemaakt op 6 mei 1986.

Mocht u dit jaar nog willen meedoen met de fotorondzendingen, stuur dan een mail naar constantijn@onsnet.nu of bel 040-2831418 (met voicemail).

Op de site van de NVBS vindt u alle informatie over de fotorondzendingen en over het fotobureau.

Ciril van Hattum


Digitale wisselexpositie

In het westen van Sicilië ligt Trapani waar in uitgestrekte zoutpannen zout gewonnen wordt uit zeewater. Een smalspoortreintje vervoert het zout naar de fabriek, waar het gezuiverd wordt. Nico Booij heeft een digitale wisselexpositie samengesteld over dit zouttreintje. Ongeveer eenmaal per maand verschijnt er een nieuwe wisselexpositie op de website van de NVBS.


En nog even dit…

Klik hier voor meer nieuws en korte berichten.


Print Friendly, PDF & Email

Het volgende nummer

NVBS Actueel verschijnt op de vierde vrijdag van de maand. Voor het volgende nummer is dat 23 februari 2018. Artikelen ontvangen wij graag uiterlijk twee weken van tevoren. Korte berichten kunnen tot op de ochtend van verschijnen worden doorgegeven. Ons mailadres: nieuwsbrief@nvbs.com.

 

Over de NVBS

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) telt zo’n 4500 leden. Veel hiervan zijn lid vanwege het mooie blad Op de Rails dat ze elke maand in huis krijgen. En terecht.

Maar de NVBS is veel meer: de NVBS is een actieve vrijwillers­organisatie. Door het hele land bevinden zich afdelingen die bijeen­komsten en andere activiteiten organiseren. Bijna elke avond is er ergens in Nederland wel een bijeenkomst. Ook niet-leden zijn hier welkom om eens kennis te maken met de NVBS.

In Amersfoort, vlak naast het station, is NVBS Centraal gehuis­vest. Hier bevinden zich de winkel, de bibliotheek en het grote archief van de NVBS. Deze staan in dienst van de NVBS-leden. Ook in Amersfoort worden bijeenkomsten georgani­seerd, zoals de jaarlijkse railquiz.

Verder organiseert de NVBS regel­matig railreizen en excursies. Een oud maar nog steeds springlevend instituut zijn de fotorondzendingen. Verder zijn er speciale afdelingen voor jongeren en modelbouwers.

Kortom: te veel om op te noemen, en dat doen we dus ook niet. Alle informatie over de activiteiten en het lidmaatschap van de NVBS kunt u vinden op www.nvbs.com

Lid worden van de NVBS