Presentatie door Kees van de Meene

Geschiedenis van de Maliebaan

Elke spoorwegmaatschappij had vroeger haar eigen stations. Daardoor had de stad Utrecht drie hoofdstations: twee op de plaats waar nu Utrecht Centraal is, en een station aan de oostelijke rand van de stad. Dat was het Maliebaanstation, het eindpunt van de Oosterspoorweg uit Hilversum. Die lijn liep nog een stukje door naar Utrecht Lunetten. Daar was een halte waar je kon overstappen op de treinen naar Arnhem en Den Bosch.

Van het Maliebaanstation is nooit veel gebruik­gemaakt. Wie in Utrecht moest zijn, stapte uit bij de halte Biltstraat en nam daar de tram naar de binnenstad. Het Maliebaanstation werd in 1954 omgebouwd tot Spoorwegmuseum.

Kees van de Meene gaf enige tijd geleden een presentatie over de geschiedenis van het Maliebaanstation en de Oosterspoorweg door Utrecht. Deze presentatie, voor de Vrienden van het Spoorwegmuseum, is op film vastgelegd:

  • Deel 1 behandelt de geschiedenis tot de opening van het museum in 1954.
  • Deel 2 behandelt de periode tot de dag van vandaag, gevolgd door historische film­beelden.

Nico SpiltHet station aan de Maliebaan

Het Maliebaanstation, sinds 1954 Spoorwegmuseum. Foto: Nico Spilt (1973).

De Ooster­spoorweg loopt in Utrecht evenwijdig aan de Maliebaan. Waar nu auto’s voorbij razen, werd vroeger gewandeld en werd het maliespel beoefend. Het woord ‘malie’ komt van een oud Frans balspel: mail. Een soort golf, dat werd gespeeld op een Champs de Mail. In Londen heb je een Pall Mall, in Utrecht en Leiden een Maliebaan, in Den Haag het Malieveld.


Print Friendly, PDF & Email

Vrienden van het Spoorweg­museum

De ‘Vereniging Vrienden van het Spoorwegmuseum’ is in 1970 opgericht en telt rond de 1000 leden. De vereniging heeft als doel de belangstelling voor het Utrechtse spoorwegmuseum op te wekken en inkomsten te verwerven waar­mee het museum gesteund kan worden. Inmiddels zijn tal van projecten gerealiseerd die anders niet haalbaar waren geweest.

De vereniging organiseert ook bijzondere activiteiten voor de leden, zoals kijkjes achter de schermen van het museum. www.vriendennsm.nl

Blokpost Arnhemschestraat

In september 2017 werd in het Spoorwegmuseum de blokpost Arnhemschestraat geopend. Bij die gelegenheid gaf Kees van de Meene een presentatie die eveneens op film is vastgelegd. Het verschil tussen een blokpost en een wachtpost.