Nieuws uit & over de NVBS

Van de redactie

Het eerste nummer van 2019 openen we met de nieuwjaarsboodschap van NVBS-voorzitter Gerrit Nieuwenhuis. De grootste uitdaging in het afgelopen jaar was waarschijnlijk de bouw van een nieuwe website voor de NVBS. Het goede nieuws is dat deze website half januari 2019 live is gegaan. Meer hierover lees je verderop.

Wie nog inspiratie zoekt voor een leuk uitstapje, komt ook in dit nummer weer aan zijn trekken. Martin Bos maakte een stoomrit over de Weißeritztalbahn, een smalspoorlijn in Saksen. En Frits van Buren bezocht voor ons Rouen in Frankrijk, een fraaie stad waarin de tram weer is teruggekeerd.

Verder vind je in dit nummer zoals gebruikelijk veel nieuws over activiteiten van de NVBS en aanverwante organisaties, aangevuld met tips over interessante reisbestemmingen, boeken en andere wetenswaardigheden. Ook de populaire zoekplaatjes ontbreken natuurlijk niet.

Het volgende nummer verschijnt op 22 februari. Heb je ook iets te melden? De kolommen staan voor je open!

Nico Spilt


Nieuwjaarsboodschap


Klik hier als deze film niet op jouw apparaat wil starten

Nieuwjaarsboodschap van NVBS-voorzitter Gerrit Nieuwenhuis tijdens de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019 in NVBS Centraal.


De nieuwe website van de NVBS

Op 15 januari 2019 is de nieuwe website van de NVBS live gegaan. Zoals je kunt zien heeft de website een nieuwe lay-out en inhoud gekregen. De nieuwe website kun je bekijken via de vertrouwde link www.nvbs.com.

Er moeten nog wat zaken worden geregeld. Zo is de beeldbank nog niet over­gezet naar de nieuwe site. Ga hiervoor naar www.nvbsarchief.nl.

Informatiedagen

Meer informatie over het gebruik en de mogelijkheden van de nieuwe website vind je op deze pagina. Ook worden er twee informatiedagen georganiseerd in NVBS Centraal, waarop je je wegwijs kunt laten maken op de nieuwe website. Deze dagen zijn zaterdag 2 februari en 16 februari 2019 van 12.00 tot 16.00 uur. De winkel en de bibliotheek zijn op deze middagen ook geopend.


Komende activiteiten

Winkel en bibliotheek

Klik hier voor de openingstijden van de winkel in Amersfoort. De webshop op internet is dag en nacht geopend. De winkel is alleen bestemd voor NVBS-leden.

Klik hier voor informatie over de bibliotheek in Amersfoort. De bibliotheek is ook toegankelijk voor niet-leden, maar zij kunnen alleen boeken inzien, niet lenen.

Afdelingsbijeenkomsten

De NVBS telt zo’n twintig afdelingen, verspreid over het hele land. Deze organiseren regelmatig bijeenkomsten over allerlei actuele en historische onderwerpen op het gebied van spoor- en tramwegen. Zie de agenda.

Afdeling Midden- en West-Brabant

De afdelingen Hart van Brabant en West-Brabant hadden beide te kampen met een teruglopende belangstelling. Ze maken nu een doorstart: ze gaan gezamen­lijk verder onder de naam Midden- en West-Brabant. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 12 februari 2019 in wijkcentrum ‘t Sant, Beneluxlaan 74, Tilburg. Vanaf 20.00 uur doet Karel van Hilten verslag van zijn trein- en tram­ervaringen in Slovenië en Oostenrijk. Op deze avond kun je tevens kennismaken met het nieuwe bestuur van de afdeling Midden- en West-Brabant.

Reizen in 2019

De railhobby beleven en tegelijk je conditie op peil houden? Dat kan met de spoorwandelreis naar de Brenner en de Semmering. Maar er is in 2019 meer te doen, zoals je in dit bericht van de SNE kunt lezen.

Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVBS vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 in het “Oude Magazijn” in Amersfoort. Voorafgaand aan de vergadering organiseert de SNE een excursie in de regio. Informatie volgt.


De koersborden van Niek van Omme

Een bijzondere gast tijdens de nieuwjaarsreceptie van de NVBS was Niek van Omme. Als werktuigbouwkundig ingenieur heeft hij van 1958 tot 1993 vele functies bekleed binnen de NS. Zo was hij onder meer nauw betrokken bij de bouw van de DE3-treinstellen en bij het ontwerp van de (nooit gebouwde) locserie 1400. Later kwam hij in leidinggevende functies terecht, zoals chef van de hoofdwerkplaats Haarlem. Zijn laatste functie was centrale kwaliteitsadviseur van NS en tevens International Quality Manager EuroCity. Vanwege zijn verdiensten op dit gebied werd hij in 1991 benoemd tot bijzonder hoogleraar kwaliteitsmanagement aan de Rijkuniversiteit Groningen (RUG).

Beekbergen, 23 april 1993. Extra trein ter gelegenheid van het afscheid van Niek van Omme van NS. Foto’s: Bert Stortenbeker, www.stortenbeker.eu

Bij zijn afscheid van NS op 23 april 1993 reed er een speciale EuroCity-stoomtrein bij de VSM. Op de koersborden stonden de plaatsen die in zijn leven een rol hebben gespeeld, waaronder zijn woonplaats Woerden. Niek van Omme heeft een groot deel van zijn belangrijke archief overgedragen aan de NVBS. Daar zijn nu ook de koersborden van zijn afscheidsrit aan toegevoegd. NVBS-voorzitter Gerrit Nieuwenhuis nam ze dankbaar in ontvangst. De borden zullen een mooie plaats krijgen in NVBS Centraal. In een van de komende nummers van NVBS Actueel zullen we uitgebreider stilstaan bij de vele verdiensten van NVBS-lid Niek van Omme.

Amersfoort, 5 januari 2019. Niek van Omme overhandigt de koersborden van zijn afscheidstrein aan NVBS-voorzitter Gerrit Nieuwenhuis. Foto: Nico Spilt.


Wisselexposities

Vitrines in NVBS Centraal

In NVBS Centraal staan twee vitrines waarin NVBS-leden een deel van hun collectie kunnen tentoonstellen. Lees meer over deze vitrines.

Railgoederenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is bij spoorwegliefhebbers niet het meest bekende gebied. Er rijden geen reizigerstreinen; het railgoederenvervoer is daarentegen bijzonder interessant. Voor spotters is het een ideaal gebied: het is een uitgestrekt open landschap, waar je de trein al van verre aan ziet komen, er staan geen hekken, geen bovenleidingsportalen en de baanvaksnelheid is laag. In een digitale wisselexpositie laat Rudi Liebrand foto’s zien die hij hier in mei 2018 heeft gemaakt.


Fotorondzending 625

Eind vorig jaar is zending 625 in roulatie gebracht. Met hierin slechts vier onderwerpen, maar wel elk met veel foto’s:

  • alle binnenlandse verbrandingsmotorrijtuigen en -treinstellen
  • Nederlandse tramrijtuigen bij hun remise of werkplaats
  • grensoverschrijdend personenverkeer per spoor door Europa
  • Portugal: alle zes (voormalige) tramsteden

Van het eerste en laatste onderwerp hieronder elk één foto:

De Fiat Littorina kwam in het voorjaar van 1936 op proef bij NS. Deze motor­wagen verbleef slechts vier maanden in ons land, toen had NS het wel gezien: niets voor Nederland. Waarschijnlijk staat hij hier langs een perron van Utrecht CS. Er werd in die jaren veel geëxperimenteerd met motortractie bij de Europese spoorwegmaatschappijen, maar zelden met blijvend succes. Wie deze foto heeft gemaakt is mij niet bekend.

In Portugal is in Almada, even ten zuiden van de hoofdstad Lissabon en daarvan alleen door de Taag gescheiden, in 2007 een nieuw trambedrijf van start gegaan met drie lijnen. Plaatselijk spreekt men van een metro. Er is een universiteit en veel nieuwbouw. Men zal gedacht hebben: ‘bij zo’n mooie nieuwe stad hoort ook een tram’. Het is te hopen dat het publiek de tram meer weet te vinden, want tot nu toe is het er nog niet echt druk. Het fraaie vierdelige lagevloermaterieel komt van Siemens, type Combino Supra, voorloper van de Avenio bekend van de HTM. De foto is van Ciril van Hattum en de datum 20 juni 2015 (NVBS-fotonummer 3541.892 KW).

Ciril van Hattum, beheerder fotorondzendingen


Vacatures

De redactie van Op de Rails is op zoek naar een redacteur tram binnenland. En in het hoofdbestuur van de NVBS is met het vertrek van Martin Bos een vacature ontstaan. Alle informatie over beide vacatures vind je op pagina 42 van Op de Rails, januari 2019.


Nog even dit

Meer nieuws en korte berichten.


Print Friendly, PDF & Email

Het volgende nummer

NVBS Actueel verschijnt altijd op de vierde vrijdag van de maand. Voor het volgende nummer is dat 22 februari 2019.

Artikelen ontvangen wij graag uiter­lijk een week van tevoren. Korte berichten kun je tot vlak voor verschijnen doorgeven.

Mail de redactie.


Op de Rails, januari 2019

NVBS-leden hebben onlangs het januarinummer van Op de Rails ontvangen.

Uit de inhoud:

  • Bosbouwstoom in Amerika – door Rutger Ruempol
  • Oslo, veelzijdig railvervoer – door Gerrit Nieuwenhuis
  • Een smalspoorlijntje in Leerdam – door Gerard de Graaf

Heb je het blad onverhoopt niet ontvangen? Mail dan naar ledenadministratie@nvbs.com.


Over de NVBS

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) is opgericht in 1931 en telt zo’n 4500 leden. Veel hiervan zijn lid vanwege het mooie blad Op de Rails dat ze elke maand in huis krijgen. En terecht.

Maar de NVBS is veel meer: de NVBS is een actieve vrijwillers­organisatie. Door het hele land bevinden zich afdelingen die bijeen­komsten en andere activiteiten organiseren. Ook is er een afdeling modelbouw. Bijna elke avond is er ergens in Nederland wel een bijeenkomst. Ook niet-leden zijn hier welkom om eens kennis te maken met de NVBS.

In Amersfoort, vlak naast de hoofd­ingang van het station, is NVBS Centraal gehuis­vest. Hier bevinden zich de winkel, de bibliotheek en het grote archief van de NVBS. Deze staan in dienst van de NVBS-leden. Ook in Amersfoort worden bijeen­komsten georgani­seerd, zoals de jaarlijkse railquiz.

Verder organiseert de NVBS regel­matig railreizen en excursies. Een oud maar nog steeds springlevend instituut zijn de fotorondzendingen.

Kortom: te veel om op te noemen, en dat doen we dus ook niet. Je leest alles over de voordelen van het lidmaatschap van de NVBS op www.nvbs.com/lidmaatschap.

De NVBS zit ook op Facebook.