Zoekplaatjes

Wederom een aantal foto’s waar we graag wat meer informatie over krijgen. Reacties zijn van harte welkom. Wil je op meer foto’s reageren, dan liefst in aparte mailtjes naar nieuwsbrief@nvbs.com.

Stoomloc 01 1071, gefotografeerd door G.J. de Swart ergens in Duitsland, tussen ongeveer 1960 en 1965. De vraag is: op welk station?

Vier stoomlocs van de Baureihe 86, ergens in Duitsland gefotografeerd door G.J. de Swart. Ook hier de vraag: waar is dit?

Een treinstel Mat.’46 met daarachter een tweewagenstel Mat.’54, nog niet voor­zien van gele snorren. De foto is gemaakt door G.J. de Swart. De vraag waar en wanneer kan dit geweest zijn?

Deze foto is gemaakt door Bonthuis. We zien een bietentram van de ZVTM, bestaande uit locomotief 13, remrijtuig AB1 en open goederenwagens van diverse typen, onderweg naar Walsoorden. De foto werd gemaakt tijdens een excursie van de NVBS op 14 november 1949. De vraag is: waar is deze foto gemaakt?

De vorige zoekplaatjes

Locomotief 1622 met rijtuigen plan N en plan D of K. De vraag: waar is de foto gemaakt? Is dit misschien een proefrit?

Reacties ontvingen we van Erik Swierstra, Frans Kristensen, Ad Vijge, Fred Majolée, Elbert Conijn en Erik Madsen. De meesten zagen aan de bovenleiding­portalen dat de foto ten oosten van Amersfoort moet zijn gemaakt. Deze portalen dateren uit de jaren 1951-52. Het vervolg van de speurtocht leidde naar Zwolle, om precies te zijn de overweg in de lijn naar Deventer, tussen de Oude Deventerstraatweg en de Nieuwe Deventerweg. Dat was een smalle overweg zonder spoorbomen, inmiddels vervangen door een fietstunnel. Bij het het voorste bovenleidingportaal ligt nu de overweg in de Ittersumallee. Links in beeld de St. Jozefkerk aan de Assendorperstraat. De grote berg zand is bestemd voor de aanleg van de IJsselallee (ringweg N337).

Met de nieuwe 1600’en werden instructieritten gereden met oude rijtuigen, en dat is wat we zien op deze foto. De trein is net vertrokken uit Zwolle. Erik Swierstra wijst erop dat het achterste rijtuig een Plan K moet zijn, omdat Plan D al voor de komst van de serie 1600 uit dienst was gegaan. Voor wat betreft de datering schrijft Erik Madsen: “NS 1622 is begin 1982 geleverd en werd op 17 september 1983 onthuld als ‘Haarlem’. Op de foto heeft de locomotief nog geen wapen. Omdat de bomen op de foto gedeeltelijk herfst­kleuren vertonen, moet de foto gemaakt zijn in de enige herfst die de locomotief in deze toestand heeft meegemaakt: die van 1982.”

Deze foto werd gemaakt door F.J. Hoevenagel op 7 oktober 1973. De beschrijving luidt: Het voormalige stationsgebouw van Oosthuizen, gezien vanuit personen­rijtuig NS B5357, het laatste rijtuig van de extra trein voor de NVBS-stoomrit Noord-Holland. In Oosthuizen werd gewacht op de kruising met trein 7630. Omdat het er op lijkt dat het emplacement is vereenvoudigd, kan de beschrijving niet kloppen. Volgens een website over sporenplannen was er tussen de elek­tri­fi­ca­tie van de lijn en de latere spoorverdubbeling geen kruisings­mogelijk­heid meer in Oosthuizen en Avenhorn. De vraag: weet iemand hoe het zat tijdens deze rit?

Reacties ontvingen we van Erik Swierstra, Frans Kristensen, Sjaak Ossebaar, Daniel van der Ree, Elbert Conijn, Bert Valk en Alfred Kleijn. Die zijn het er over eens dat er in Oosthuizen geen kruisingsmogelijkheid meer was, wat op deze foto ook wel is te zien. In Avenhorn bestond nog wel een kruisingsmogelijkheid – op een foto uit 1976 op www.klassiekebeveiliging.com/seinhuizenAvh.htm is dit te zien. De kruising met de reguliere trein zal dus hier hebben plaatsgevonden. De bovenleiding was op de foto uit 1973 nog niet in gebruik, dat gebeurde pas met ingang van de nieuwe dienstregeling in het voorjaar van 1974. Sinds 1983 is de lijn dubbelsporig.

Van deze foto is niets bekend. Kan iemand de locatie noemen? Er is een stukje kapspant van de perronkap te zien. Vermoedelijk is de foto gemaakt tussen 1900 en 1919. Mobilisatie? Einde van de mobilisatie?

Dirk Eveleens Maarse meent deze foto weleens eerder te hebben gezien. Als zijn geheugen hem niet bedriegt is de locatie Rotterdam Maas. De mannen in donkere uniformen zijn Nederlandse militairen, die met tressen zijn Marechaussee, de lichte uniformen met platte pet zijn van het Roode Kruis.

Erik Madsen keek ook naar de uniformen. Hij merkt op dat alleen de man tweede van rechts, een kapitein van de Marechaussee, een pistoolholster draagt. De andere militairen zijn ongewapend. Net als de aanwezigheid van allerlei notabelen duidt dit niet op een tafereel uit de mobilisatietijd. De vier rijtuigen zijn Belgisch, van de État Belge. De rokende man helemaal vooraan is waarschijnlijk een machinist. Mogelijk is de foto gemaakt bij de repatriëring in 1919 van Belgische vluchtelingen. De besnorde officier in het midden draagt een witte band om zijn linkerarm, waarschijnlijk een rode-kruisarmband. Uit zijn zak steekt een krant waarop de letters ROTTER zijn te lezen. Het zou kunnen gaan om het Rotter­damsch Nieuwsblad. Op grond van andere foto’s die Erik heeft bekeken concludeert hij dat deze foto niet kan zijn gemaakt op een van de volgende stations: Rotterdam DP, Rotterdam Maas, Rotterdam Beurs, Roosendaal, Tilburg, Breda, Baarle-Nassau Grens, Maastricht, Eijsden, Weert, Den Haag SS, Nijmegen, ‘s-Hertogenbosch of Eindhoven.

Van deze foto is ook niets bekend. Te zien is o.a. rijtuig C 284. De vraag: wie weet meer?

Ton Bötticher kwam met een verrassende reactie: hij herkent in deze foto de militairen en rijtuigen die ook in een filmpje zijn te zien. Dat filmpje staat op een door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid uitgegeven dvd “Het spoor door het verleden”, onder het kopje “1926 Demonstratie eerstehulpverlening”. In dat filmpje is ook een watertoren te zien. Na wat speurwerk concludeert Ton dat het hier om de watertoren van Amsterdam Watergraafsmeer gaat. In het filmpje wordt een treinongeluk nagebootst, waarbij een deel van de soldaten als slacht­offer figureert zodat de andere soldaten kunnen oefenen. Hieronder twee beelden uit dit filmpje:


Hans de Haan (fotoselectie), Nico Spilt (tekst)

Print Friendly, PDF & Email

Zoekplaatje: wie het weet…

De NVBS krijgt weleens foto’s die niet of onvolledig zijn gedocumen­teerd. De beheerders van onze collectie moeten dan op basis van hun kennis te werk gaan bij het be­schrijven van zo’n foto. Soms is daar­bij hulp van anderen nodig. Bijvoorbeeld van de lezers van NVBS Actueel.

Kun jij meer vertellen over de hier getoonde foto’s? Mail dan naar nieuwsbrief@nvbs.com. Wil je op meer foto’s reageren, dan liefst in aparte mailtjes.


Platform 5

In het vorige nummer stond een opmerking over de onder Britse spotters populaire boekjes van Platform 5.  Naar aanleiding hiervan laat Roger Jones weten dat deze boekjes nog steeds bestaan:

You included a comment from Ambrosius Baanders that ‘spotters books’ are likely to have been overtaken by the internet. The Platform 5 publications remain very popular. See their new website. This is the ‘Combined Volume’, with the four parts listed lower down, along with other similar publications. I believe there are other similar publications available and I am not aware of any equivalent via the Internet, although it’s not something I’ve searched for!