Nieuws uit & over de NVBS

Gratis maar niet goedkoop

Als treinreiziger kent u dat blaadje wel: de Metro. Dat kun je ’s ochtends met je duffe kop in vijf minuten lezen, zonder dat je er iets aan overhoudt. Er zijn meer van dit soort krantjes geweest. Een daarvan was De Pers, die zich profileerde als een soort kwaliteitskrant met de slogan ‘gratis maar niet goedkoop’. Na een paar jaar was De Pers weer verdwenen: gratis bleek toch een beetje duur.

In NVBS Actueel vindt u dit keer onder andere een interview met Erik de Zwart. Die kunt u kennen van radio en tv, maar tegenwoordig houdt hij zich alleen nog maar bezig met treinen. Dat varieert van modeltreinen (schaal 1:22,5) tot aan complete Hondekoppen (schaal 1:1).

Kees van de Meene, vooraanstaand NVBS-lid, geeft af en toe lezingen in het Spoorwegmuseum. Recent gaf hij een presentatie over de geschiedenis van het Maliebaanstation en de Oosterspoorweg door Utrecht. Deze presentatie is door ons team gefilmd en kunt u via NVBS Actueel bekijken en beluisteren.

Verder in dit nummer het gebruikelijke interessante nieuws over activiteiten van de NVBS, aangevuld met tips over boeken, reizen en andere wetens­waardig­heden. Heeft u ook iets te delen? Mail het ons. Bij ons krijgt u alle ruimte en aandacht die u wilt. Gratis!

Nico Spilt


Komende activiteiten

Winkel en bibliotheek

Klik hier voor de openingstijden van de winkel in Amersfoort. Op internet is de winkel dag en nacht geopend.

Klik hier voor informatie over de bibliotheek in Amersfoort. Net als de winkel is de bibliotheek alleen bestemd voor NVBS-leden.

Themadag tekeningen

Op zaterdag 30 juni 2018 vindt in NVBS Centraal een themadag over materieel­tekeningen plaats. Meer over deze dag en over de collectie leest u in dit artikel.

Themadag over Engeland

Op zaterdag 21 juli 2018 vindt in NVBS Centraal een themadag over Engeland plaats. Meer informatie in het volgende nummer.

Railreis naar Zuid-Engeland

De SNE organiseert eind augustus een tiendaagse reis naar Zuid-Engeland. De reis bestaat uit een combinatie van reisdagen, drie vrije dagen en vier excursies. Lees meer over deze reis.

NVBS Railquiz

We melden het maar vast, zodat u ruim de tijd heeft om u voor te bereiden! Op zaterdag 27 oktober 2018 vindt in ons hoofdkwartier in Amersfoort de jaarlijkse NVBS Railquiz plaats. Nadere informatie volgt.

Veiling

Er zijn plannen om weer een veiling te organiseren. Heeft u spullen die u te koop wilt aanbieden? Neem dan contact op met Karel Hoorn of Karel van Ipenburg. Zorg voor een duidelijke beschrijving en liefst ook foto’s. Er is in Amersfoort geen opslagmogelijkheid voor kavels. De datum van de veiling wordt vastgesteld zodra er voldoende kavels zijn ingebracht. Lees de contactgegevens en veilingregels.


Het jaar van de vernieuwing

Op weg naar negentig jaar NVBS

De NVBS is een bloeiende vereniging met 4600 leden die veel activiteiten ontplooit. Veel vrijwilligers zijn hiervoor actief. Het Hoofdbestuur heeft de indruk dat de meeste leden tevreden zijn met wat hun lidmaatschap biedt.

Toch is er een zorgelijke ontwikkeling doordat de leeftijdsopbouw van de vereniging niet evenwichtig is. Er zijn veel oudere leden en al jaren is overlijden de belangrijkste oorzaak van het teruglopen van het ledenaantal. Dat betekent dat ook de contributie­opbrengsten minder worden, terwijl daar hogere kosten, bijvoorbeeld voor de huisvesting van NVBS Centraal en het drukken en verzenden van Op de Rails, tegenover staan. Daarom heeft het Hoofdbestuur voor het eerst sinds jaren de Algemene Ledenvergadering moeten voorstellen een contributie­verhoging door te voeren. De vergrijzing heeft nog een ander gevolg: het wordt steeds lastiger vrijwilligers te vinden. Enkele afdelingen hebben bijvoorbeeld problemen mankracht te vinden om bijeenkomsten te kunnen organiseren.

De NVBS wil de daling van het aantal leden omzetten in een stijging en gaat daarom actief op zoek naar nieuwe leden, in alle leeftijdsklassen. Er is een enquête onder niet-leden gehouden, waarvan de uitkomsten worden gebruikt om hun behoeften in te kunnen vullen. Dat geldt ook voor jongeren. De NVBS moet nog meer een vereniging zijn waarin deze groep zich thuis voelt. Om nieuwe leden te winnen heeft de vereniging een goede uitstraling nodig. Die hoopt de NVBS te krijgen door de lancering van de nieuwe website, naar verwachting in de zomer. Met het nieuwe communicatiekanaal moeten ook niet-leden worden bereikt. U heeft alles hierover kunnen lezen in het maartnummer van Op de Rails.

De NVBS wordt actiever in het onderhouden van contacten met railbedrijven en museumorganisaties. Met NS wordt regelmatig overlegd over evenementen en waar mogelijk is het de bedoeling samen activiteiten te gaan ontplooien. Roger van Boxtel van NS was dit jaar gastspreker op de Algemene Ledenvergadering, zoals Pier Eringa van ProRail dat vorig jaar was.

Kortom: de NVBS is op weg naar vernieuwing en daarbij blijft de focus ook gericht op de huidige leden. Laten we bedenken dat de NVBS over drie jaar het negentigjarige bestaan gaat vieren. Dat gaat op grootse wijze gebeuren, en naar het Hoofdbestuur verwacht, met veel nieuwe leden!

Wilt u reageren, stuur dan een e-mail aan secretariaat@nvbs.com.

Gerrit Nieuwenhuis, voorzitter

  • Dit artikel is eerder gepubliceerd in het aprilnummer van Op de Rails. Lees ook Het jaar van de vernieuwing, de nieuwjaarstoespraak van Gerrit Nieuwenhuis.

Op pad in 2018 en 1988

Beeld: Nico Spilt

Op 27 april 2018 reed Hondekop 766 een rit voor de NVBS. Zeven minuten na vertrek uit Utrecht passeerde het treinstel het rustieke dorpje Bunnik. Ronald Bokhove doet in dit nummer verslag van deze geslaagde Konings­dag­rit. Een rit die past in een lange traditie, zij het dat er vroeger op Koninginnedag werd gereden. We doken in het rijke NVBS-archief en blikken ook terug op een rit van dertig jaar geleden: 30 april 1988. Lees meer over deze ritten.


Wisselexposities

Tram in Lissabon, 30 december 2017. Foto: Rudi Liebrand.

Lissabon en de tram

Ook een niet-spoorliefhebber ontsnapt niet aan de tramgekte in Lissabon. Opvallende historische trammetjes persen zich door de smalle straatjes van de binnenstad, vaak staan ze stil in de frequente verkeersopstoppingen, overal worden ze op de foto gezet en lange rijen passagiers proberen een plaatsje te bemachtigen in de houten twee-assers. In een digitale wisselexpositie geeft Rudi Liebrand een kleurrijke impressie van het Lissabonse trambedrijf.

Railprullaria en snuisterijen

Bent u op bezoek in NVBS Centraal, neem dan een kijkje in de daar opgestelde vitrines. Op dit moment bijvoorbeeld zijn railprullaria en andere snuisterijen te zien uit de collectie van Gerrit Nieuwenhuis. Meer informatie.


Fotorondzendingen

Deelnemers aan de fotorondzendingen ontvangen negen keer per jaar een doos met circa 160 foto’s die ze kunnen bekijken. De meeste foto’s zijn ook te bestellen via het fotobureau van de NVBS. Na enkele dagen moet de doos naar de volgende deelnemer worden gebracht of gestuurd. Onlangs is fotorondzending 620 in circulatie gebracht. Hieronder ziet u twee foto’s uit deze rondzending.

Op de site van de NVBS vindt u alle informatie over de fotorondzendingen en over het fotobureau.

Ciril van Hattum

Rotterdam werd op 14 mei 1940 in het begin van de middag gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Op deze foto roken de puinhopen nog, dus de opname dateert van slechts enkele dagen later. Onverstoorbaar heeft de RET echter de dienst voortgezet. We zien motorwagen 524 van lijn 10 met een aanhangwagen van het type 1361-1406 hier op de Pompenburgsingel. De foto is van H.M. Mertens (NVBS-fotonummer 1406.4398).

Calcutta wordt als enige stad in India met trams hoofdzakelijk door tram­lief­hebbers bezocht, en dan nog mondjesmaat want het is niet de aangenaamste plek op aarde en bovendien niet zo makkelijk te bereiken. Deze foto betreft echter de spoorwegen en is genomen op het grote station Howrah. India is een groot land en om op grotere afstanden te kunnen concurreren met het vlieg­verkeer moeten de treinen wel een beetje snel gaan. Indian Railways heeft daartoe een aantal expresstreinen ingevoerd waarvan de Rajdhani Express op de foto er één is. 17 november 2000. De foto is van C. van Hattum (NVBS-fotonummer 7541.182).


Beeldmateriaal gezocht

Voor de nieuwe website van de NVBS, die over enkele maanden in de lucht komt, zijn we op zoek naar het volgende beeldmateriaal:

Foto’s van stations in de steden en regio’s waarin NVBS-afdelingen actief zijn. Deze foto’s worden gebruikt in de agenda op de website. Van veel stations zijn al foto’s beschikbaar, maar niet van allemaal. Bovendien is het handig als er wat meer keuze is. Het gaat om de volgende stations: Amsterdam Centraal, Apeldoorn, Den Haag Centraal, Dordrecht, Amersfoort, Tilburg, Velserbosch, Leeuwarden, Buitenpost, Meppel, Coevorden, Zuidbroek, Hoorn (SHM), Arnhem, Eindhoven, Voorschoten, Rotterdam Centraal, Hilversum, Hengelo, Utrecht Centraal, Breda, Middelburg, Schin op Geul, Zwolle.

Korte filmpjes van rijdende trams en treinen. Op de website zullen bewegende beelden te zien zijn: filmpjes van maximaal 30 seconden, zonder geluid. Daarin moet zoveel mogelijk variatie zitten: oud en nieuw, trein en tram, binnenland en buitenland. Er is vooral nog behoefte aan nieuwere beelden van trams en van buitenlandse treinen.

Denkt u dat u een bijdrage kunt leveren? Mail dan naar nieuwsbrief@nvbs.com. Vermeld zo nauwkeurig mogelijk wat voor beelden u beschikbaar heeft. Stuur nog geen foto’s of films op, maar wacht tot wij contact met u opnemen.


En nog even dit

Meer nieuws en korte berichten.


Print Friendly, PDF & Email

Het volgende nummer

NVBS Actueel verschijnt op de vierde vrijdag van de maand. Voor het volgende nummer is dat 22 juni 2018.

Artikelen ontvangen wij graag uiter­lijk een week van tevoren. Korte berichten kunt u tot op de ochtend van verschijnen doorgeven.

Mail de redactie


Op de Rails, mei 2018

• Vijftig jaar huisstijl, door Gerrit Nieuwenhuis

• Trams in Frankrijk (vervolg), door Arthur Staal

• Het Kamperlijntje, door Kasper Haar

• Treinkaping bij De Punt, door Wim Hoekema

Neem een kijkje


Over de NVBS

De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) is opgericht in 1931 en telt zo’n 4500 leden. Veel hiervan zijn lid vanwege het mooie blad Op de Rails dat ze elke maand in huis krijgen. En terecht.

Maar de NVBS is veel meer: de NVBS is een actieve vrijwillers­organisatie. Door het hele land bevinden zich afdelingen die bijeen­komsten en andere activiteiten organiseren. Ook is er een afdeling modelbouw. Bijna elke avond is er ergens in Nederland wel een bijeenkomst. Ook niet-leden zijn hier welkom om eens kennis te maken met de NVBS.

In Amersfoort, vlak naast de hoofd­ingang van het station, is NVBS Centraal gehuis­vest. Hier bevinden zich de winkel, de bibliotheek en het grote archief van de NVBS. Deze staan in dienst van de NVBS-leden. Ook in Amersfoort worden bijeen­komsten georgani­seerd, zoals de jaarlijkse railquiz.

Verder organiseert de NVBS regel­matig railreizen en excursies. Een oud maar nog steeds springlevend instituut zijn de fotorondzendingen.

Kortom: te veel om op te noemen, en dat doen we dus ook niet. Alle informatie over de activiteiten en het lidmaatschap van de NVBS kunt u vinden op www.nvbs.com

Lid worden van de NVBS